Reflexiva pronomen Övningar på spanska språket

Reflexiva pronomen är en viktig del av det svenska språket och hjälper oss att uttrycka handlingar som påverkar subjektet självt. De används för att visa att den som utför en handling också är den som påverkas av den. Exempel på reflexiva pronomen är "mig", "dig", "sig", "oss" och "er". Att förstå och använda dessa korrekt är avgörande för att kunna kommunicera tydligt och korrekt. Denna sektion är utformad för att hjälpa dig att behärska användningen av reflexiva pronomen genom olika övningar och exempel. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur reflexiva pronomen fungerar i olika kontexter. Vi kommer att täcka allt från grundläggande användning till mer avancerade konstruktioner, så att du kan känna dig säker på att använda reflexiva pronomen i ditt dagliga språkbruk. Oavsett om du är nybörjare eller vill finslipa dina kunskaper, kommer dessa övningar att vara till stor hjälp. Låt oss börja med att utforska och öva på reflexiva pronomen för att förbättra din svenska!

Exercise 1 

<p>1. Yo *me* lavo las manos antes de comer (Reflexiv pronomen för "yo").</p> <p>2. Ella *se* peina el cabello cada mañana (Reflexiv pronomen för "ella").</p> <p>3. Nosotros *nos* despertamos temprano todos los días (Reflexiv pronomen för "nosotros").</p> <p>4. Tú *te* pones la chaqueta antes de salir (Reflexiv pronomen för "tú").</p> <p>5. Ellos *se* cepillan los dientes después de cada comida (Reflexiv pronomen för "ellos").</p> <p>6. Vosotros *os* sentáis en la mesa para cenar (Reflexiv pronomen för "vosotros").</p> <p>7. Yo *me* visto antes de ir al trabajo (Reflexiv pronomen för "yo").</p> <p>8. Ella *se* maquilla antes de salir de casa (Reflexiv pronomen för "ella").</p> <p>9. Nosotros *nos* relajamos en el sofá después del trabajo (Reflexiv pronomen för "nosotros").</p> <p>10. Tú *te* duchas después de hacer ejercicio (Reflexiv pronomen för "tú").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ella *se* levanta temprano todos los días (reflexiv pronomen för "hon").</p> <p>2. Nosotros *nos* cepillamos los dientes después de cada comida (reflexiv pronomen för "vi").</p> <p>3. Ellos *se* duchan antes de ir al trabajo (reflexiv pronomen för "de").</p> <p>4. Yo *me* visto rápidamente por la mañana (reflexiv pronomen för "jag").</p> <p>5. Tú *te* peinas el cabello antes de salir (reflexiv pronomen för "du").</p> <p>6. Vosotros *os* relajáis en el jardín los fines de semana (reflexiv pronomen för "ni").</p> <p>7. Ella *se* maquilla todos los días antes de ir a trabajar (reflexiv pronomen för "hon").</p> <p>8. Nosotros *nos* ponemos las chaquetas cuando hace frío (reflexiv pronomen för "vi").</p> <p>9. Yo *me* acuesto a las diez de la noche (reflexiv pronomen för "jag").</p> <p>10. Tú *te* lavas las manos antes de comer (reflexiv pronomen för "du").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ella *se* levanta temprano todos los días (reflexivt pronomen).</p> <p>2. Nosotros *nos* duchamos después de hacer ejercicio (reflexivt pronomen).</p> <p>3. Tú *te* cepillas los dientes tres veces al día (reflexivt pronomen).</p> <p>4. Ellos *se* visten rápidamente por la mañana (reflexivt pronomen).</p> <p>5. Yo *me* preparo el desayuno antes de ir al trabajo (reflexivt pronomen).</p> <p>6. Vosotros *os* acostáis a las diez de la noche (reflexivt pronomen).</p> <p>7. Ella siempre *se* maquilla antes de salir de casa (reflexivt pronomen).</p> <p>8. Nosotros *nos* relajamos viendo una película por la noche (reflexivt pronomen).</p> <p>9. Tú *te* peinas el pelo después de lavarlo (reflexivt pronomen).</p> <p>10. Ellos *se* divierten mucho en las fiestas (reflexivt pronomen).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.