Reflexiva pronomen Övningar på tyska språket

Reflexiva pronomen är en viktig del av tyska språket och används för att uttrycka att subjektet och objektet i en mening är samma person eller sak. Dessa pronomen hjälper till att klargöra och betona relationen mellan handlingen och den som utför handlingen. Till exempel används "sich" i meningen "Er wäscht sich" (Han tvättar sig) för att visa att det är samma person som utför och mottar handlingen. Att förstå och korrekt använda reflexiva pronomen kan förbättra både din skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga på tyska avsevärt. I våra grammatikövningar fokuserar vi på att hjälpa dig identifiera och använda reflexiva pronomen i olika kontexter och meningar. Vi erbjuder en rad olika övningar som sträcker sig från grundläggande till avancerad nivå, vilket gör det möjligt för dig att gradvis förbättra din förståelse och färdighet. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att kunna känna dig mer självsäker i att använda reflexiva pronomen korrekt och naturligt i dina samtal och texter på tyska.

Exercise 1 

<p>1. Er hat *sich* auf die Prüfung vorbereitet (Reflexivt pronomen för "han").</p> <p>2. Sie freut *sich* auf den Urlaub (Reflexivt pronomen för "hon").</p> <p>3. Wir treffen *uns* am Bahnhof (Reflexivt pronomen för "vi").</p> <p>4. Ich habe *mich* verletzt (Reflexivt pronomen för "jag").</p> <p>5. Ihr müsst *euch* beeilen (Reflexivt pronomen för "ni" plural).</p> <p>6. Sie erinnern *sich* an die alte Zeiten (Reflexivt pronomen för "de").</p> <p>7. Er interessiert *sich* für Musik (Reflexivt pronomen för "han").</p> <p>8. Habt ihr *euch* schon vorgestellt? (Reflexivt pronomen för "ni" plural).</p> <p>9. Ich kann *mich* nicht konzentrieren (Reflexivt pronomen för "jag").</p> <p>10. Sie kümmert *sich* um die Kinder (Reflexivt pronomen för "hon").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Er hat *sich* im Spiegel gesehen (Reflexivpronomen för han).</p> <p>2. Wir müssen *uns* auf die Prüfung vorbereiten (Reflexivpronomen för vi).</p> <p>3. Sie freut *sich* auf den Urlaub (Reflexivpronomen för hon).</p> <p>4. Ich habe *mich* verletzt (Reflexivpronomen för jag).</p> <p>5. Ihr solltet *euch* beeilen (Reflexivpronomen för ni).</p> <p>6. Hast du *dich* entschieden? (Reflexivpronomen för du).</p> <p>7. Sie können *sich* nicht daran erinnern (Reflexivpronomen för de).</p> <p>8. Er hat *sich* entschuldigt (Reflexivpronomen för han).</p> <p>9. Wir treffen *uns* um acht Uhr (Reflexivpronomen för vi).</p> <p>10. Sie hat *sich* über das Geschenk gefreut (Reflexivpronomen för hon).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er hat *sich* das Bein gebrochen (reflexiv pronomen för "sig").</p> <p>2. Sie freut *sich* auf den Urlaub (reflexiv pronomen för "sig").</p> <p>3. Ich erinnere *mich* an den Namen nicht (reflexiv pronomen för "mig").</p> <p>4. Wir treffen *uns* morgen im Park (reflexiv pronomen för "oss").</p> <p>5. Ihr müsst *euch* beeilen, sonst verpasst ihr den Zug (reflexiv pronomen för "er").</p> <p>6. Er hat *sich* in den Finger geschnitten (reflexiv pronomen för "sig").</p> <p>7. Sie wäscht *sich* jeden Morgen das Gesicht (reflexiv pronomen för "sig").</p> <p>8. Ich kann *mir* das nicht vorstellen (reflexiv pronomen för "mig" i dativ).</p> <p>9. Wir haben *uns* gestern bei ihm entschuldigt (reflexiv pronomen för "oss").</p> <p>10. Ihr habt *euch* über das Geschenk gefreut (reflexiv pronomen för "er").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.