Reflexiva verb i presens Övningar på italienska språket

Reflexiva verb i presens är en viktig del av italiensk grammatik som hjälper dig att uttrycka handlingar som utförs av och påverkar samma subjekt. I italienska, precis som i svenska, använder reflexiva verb reflexiva pronomen för att indikera att subjektet utför handlingen på sig själv. Till exempel, verbet "svegliarsi" betyder "att vakna upp", där "si" är det reflexiva pronomenet som visar att subjektet väcker sig själv. Genom att behärska reflexiva verb kan du göra dina meningar mer exakta och uttrycksfulla. För att kunna använda reflexiva verb korrekt i presens, behöver du först känna till de olika reflexiva pronomenen (mi, ti, si, ci, vi, si) och hur de kombineras med verbens stam. Vidare är det viktigt att förstå att vissa verb alltid är reflexiva medan andra kan användas både reflexivt och icke-reflexivt beroende på sammanhanget. Genom att öva på dessa verb och deras böjning kommer du att bli mer säker i din användning av italienska och kunna kommunicera mer naturligt i vardagliga situationer.

Exercise 1 

<p>1. Ogni mattina io *mi sveglio* alle sette. (reflexivt verb för att vakna)</p> <p>2. Maria *si lava* i denti dopo colazione. (reflexivt verb för att tvätta sig)</p> <p>3. Noi *ci vestiamo* prima di uscire di casa. (reflexivt verb för att klä sig)</p> <p>4. Voi *vi riposate* dopo il lavoro? (reflexivt verb för att vila)</p> <p>5. I bambini *si addormentano* presto la sera. (reflexivt verb för att somna)</p> <p>6. Io *mi pettino* i capelli ogni mattina. (reflexivt verb för att kamma sig)</p> <p>7. Loro *si sposano* in chiesa domani. (reflexivt verb för att gifta sig)</p> <p>8. Tu *ti lamenti* sempre del cibo? (reflexivt verb för att klaga)</p> <p>9. Noi *ci divertiamo* molto in vacanza. (reflexivt verb för att ha kul)</p> <p>10. Lei *si trucca* prima di uscire. (reflexivt verb för att sminka sig)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ogni mattina mi *sveglio* presto. (att å vakna)</p> <p>2. Lui si *lava* i denti dopo colazione. (att tvätta)</p> <p>3. Noi ci *divertiamo* molto in vacanza. (att ha kul)</p> <p>4. Lei si *veste* rapidamente per andare al lavoro. (att klä på sig)</p> <p>5. Voi vi *allenate* in palestra ogni sera. (att träna)</p> <p>6. Io mi *riposo* nel pomeriggio dopo il lavoro. (att vila)</p> <p>7. Gli studenti si *preoccupano* per l'esame. (att oroa sig)</p> <p>8. Tu ti *pettini* i capelli ogni mattina. (att kamma)</p> <p>9. Noi ci *incontriamo* al parco ogni domenica. (att träffas)</p> <p>10. Lei si *arrabbia* quando le cose non vanno bene. (att bli arg)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ogni mattina mi *lavo* i denti (verb för personlig hygien).</p> <p>2. Lei si *sveglia* presto ogni giorno (verb för att vakna).</p> <p>3. Dopo la palestra, ci *facciamo* la doccia (verb för att duscha).</p> <p>4. Lui si *veste* velocemente per andare al lavoro (verb för att klä på sig).</p> <p>5. Noi ci *sentiamo* bene oggi (verb för att känna sig).</p> <p>6. Vi *preparate* per la festa stasera? (verb för att förbereda sig).</p> <p>7. Mi *siedo* sul divano dopo cena (verb för att sätta sig).</p> <p>8. Si *innamora* facilmente delle persone (verb för att bli kär).</p> <p>9. Ti *riposi* durante il weekend? (verb för att vila sig).</p> <p>10. Si *preoccupano* troppo per gli esami (verb för att oroa sig).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.