Reflexiva verb i presens Övningar på tyska språket

Reflexiva verb i presens är en viktig del av den tyska grammatiken och kan vara lite knepiga att bemästra. Dessa verb används när subjektet och objektet i en mening är desamma, vilket innebär att handlingen reflekteras tillbaka på den som utför den. På tyska används reflexiva pronomen tillsammans med dessa verb, vilket skiljer dem från andra verbkonstruktioner. Att förstå hur man korrekt använder reflexiva verb i presens kan hjälpa dig att bli mer flytande i språket och göra dina meningar mer naturliga och idiomatiska. För att börja, låt oss titta på några vanliga reflexiva verb som används i tyska, såsom "sich waschen" (tvätta sig), "sich anziehen" (klä på sig) och "sich freuen" (glädja sig). När vi konjugerar dessa verb i presens, måste vi också ta hänsyn till reflexiva pronomen som "mich", "dich", "sich", "uns", "euch" och "sich". Genom att öva på dessa strukturer och konjugationer, samt genom att arbeta med specifika exempel och övningar, kommer du att kunna känna dig mer säker i användningen av reflexiva verb och förbättra din övergripande tyska språkkunskap.

Exercise 1 

<p>1. Ich *dusche* mich jeden Morgen. (verb for taking a shower)</p> <p>2. Du *ziehst* dich an, bevor du zur Arbeit gehst. (verb for getting dressed)</p> <p>3. Er *wäscht* sich die Hände vor dem Essen. (verb for washing)</p> <p>4. Wir *setzen* uns auf die Couch, um fernzusehen. (verb for sitting down)</p> <p>5. Ihr *trefft* euch jeden Freitag im Park. (verb for meeting)</p> <p>6. Sie *ärgern* sich über den Lärm draußen. (verb for getting annoyed)</p> <p>7. Ich *entspanne* mich nach einem langen Arbeitstag. (verb for relaxing)</p> <p>8. Du *freust* dich auf den Urlaub. (verb for looking forward)</p> <p>9. Er *erinnert* sich oft an seine Kindheit. (verb for remembering)</p> <p>10. Wir *beeilen* uns, um den Bus nicht zu verpassen. (verb for hurrying)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Jeden Morgen *ziehe* ich mich an. (verb för påklädning)</p> <p>2. Nach dem Sport *duscht* er sich. (verb för tvättning)</p> <p>3. Ihr *freut* euch auf das Wochenende. (verb för glädje)</p> <p>4. Vor dem Schlafengehen *putze* ich mir die Zähne. (verb för tandvård)</p> <p>5. Am Nachmittag *setzt* sie sich auf die Couch. (verb för sittande)</p> <p>6. Wir *treffen* uns im Park. (verb för möte)</p> <p>7. Nach der Arbeit *entspannt* er sich im Garten. (verb för avkoppling)</p> <p>8. Du *kämst* dir jeden Morgen die Haare. (verb för hårvård)</p> <p>9. Sie *schminkt* sich vor dem Spiegel. (verb för sminkning)</p> <p>10. Am Wochenende *erholen* wir uns in den Bergen. (verb för återhämtning)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich *freue* mich auf das Wochenende. (verb för att uttrycka glädje)</p> <p>2. Er *duscht* sich jeden Morgen. (verb för att tvätta kroppen)</p> <p>3. Wir *ziehen* uns schnell an. (verb för att sätta på kläder)</p> <p>4. Sie *kämmt* sich die Haare vor dem Spiegel. (verb för att kamma håret)</p> <p>5. Ihr *beschwert* euch immer über das Essen. (verb för att klaga)</p> <p>6. Ich *entspanne* mich nach der Arbeit. (verb för att slappna av)</p> <p>7. Du *ärgerst* dich über den Stau. (verb för att vara irriterad)</p> <p>8. Wir *treffen* uns um 18 Uhr im Park. (verb för att mötas)</p> <p>9. Sie *verabschiedet* sich von ihren Freunden. (verb för att säga hejdå)</p> <p>10. Ich *konzentriere* mich auf meine Hausaufgaben. (verb för att fokusera)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.