Reflexiva verb Övningar på franska språket

Reflexiva verb är en viktig del av franskan och används för att uttrycka handlingar där subjektet och objektet är samma person. Dessa verb följs alltid av ett reflexivt pronomen som ändras beroende på subjektet. Till exempel, "je me lave" betyder "jag tvättar mig", där "me" är det reflexiva pronomenet som refererar till "je". För att bemästra användningen av reflexiva verb är det avgörande att förstå hur dessa pronomen fungerar och hur de placeras i meningar. För att hjälpa dig med detta har vi samlat en rad övningar som syftar till att stärka din förståelse och användning av reflexiva verb i franskan. Övningarna täcker allt från grundläggande former och konstruktioner till mer avancerade användningar och idiomatiska uttryck. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att förbättra din förmåga att korrekt använda reflexiva verb i både skrift och tal, vilket är en viktig färdighet för att behärska det franska språket.

Exercise 1 

<p>1. Elle *se lève* à six heures tous les matins (verb for getting up).</p> <p>2. Nous *nous lavons* les mains avant de manger (verb for washing).</p> <p>3. Tu *te réveilles* toujours avant le réveil (verb for waking up).</p> <p>4. Ils *se parlent* chaque jour après l'école (verb for talking to each other).</p> <p>5. Vous *vous amusez* beaucoup à la fête (verb for having fun).</p> <p>6. Je *me repose* après le travail (verb for resting).</p> <p>7. Elle *se maquille* avant de sortir (verb for putting on makeup).</p> <p>8. Nous *nous promenons* dans le parc le dimanche (verb for walking).</p> <p>9. Ils *se dépêchent* pour attraper le bus (verb for hurrying).</p> <p>10. Tu *te souviens* de notre premier voyage ensemble (verb for remembering).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Elle *se lève* à six heures tous les matins. (vakna på morgonen)</p> <p>2. Nous *nous promenons* dans le parc chaque dimanche. (gå, promenera)</p> <p>3. Ils *se rencontrent* au café pour discuter. (träffa varandra)</p> <p>4. Tu *te laves* les mains avant de manger. (tvätta sig)</p> <p>5. Je *m'amuse* bien à la fête. (ha roligt)</p> <p>6. Vous *vous reposez* après une longue journée de travail. (vila sig)</p> <p>7. Elle *se maquille* devant le miroir. (sminka sig)</p> <p>8. Nous *nous souvenons* de notre voyage en Italie. (komma ihåg)</p> <p>9. Il *se fâche* quand il perd au jeu. (bli arg)</p> <p>10. Tu *te dépêches* pour ne pas être en retard. (skynda sig)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Je *me lève* à sept heures tous les matins (att vakna upp).</p> <p>2. Ils *se brossent* les dents après chaque repas (att borsta).</p> <p>3. Elle *s'habille* rapidement pour ne pas être en retard (att klä på sig).</p> <p>4. Nous *nous reposons* après une longue journée de travail (att vila sig).</p> <p>5. Vous *vous maquillez* avant de sortir le soir (att sminka sig).</p> <p>6. Je *me douche* toujours avant de me coucher (att duscha).</p> <p>7. Ils *se parlent* tous les jours au téléphone (att prata med varandra).</p> <p>8. Elle *se souvient* de son premier jour d'école (att komma ihåg).</p> <p>9. Nous *nous promenons* dans le parc le dimanche (att gå på promenad).</p> <p>10. Vous *vous amusez* beaucoup à la fête (att ha roligt).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.