Regelbundna -er verb Övningar på franska språket

Regelbunden böjning av -er verb är en av de första och viktigaste delarna att bemästra när man lär sig franska. Dessa verb är de mest förekommande i språket och följer en enkel och förutsägbar böjningsmönster, vilket gör dem till en utmärkt utgångspunkt för nybörjare. Genom att förstå och öva på dessa böjningsmönster kan du snabbt förbättra din förmåga att kommunicera på franska i både skrift och tal. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att fördjupa din förståelse för regelbundna -er verb. Övningarna är utformade för att stegvis stärka dina färdigheter, från grundläggande böjningar till mer komplexa meningar. Oavsett om du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att ge dig de verktyg du behöver för att bli säker på att använda -er verb korrekt i olika sammanhang.

Exercise 1 

<p>1. Ils *jouent* au football tous les samedis. (verb för att spela)</p> <p>2. Nous *regardons* un film ce soir. (verb för att titta)</p> <p>3. Tu *manges* une pomme tous les matins. (verb för att äta)</p> <p>4. Elle *parle* trois langues couramment. (verb för att tala)</p> <p>5. Vous *aimez* voyager en été. (verb för att gilla)</p> <p>6. Je *travaille* dans une école. (verb för att arbeta)</p> <p>7. Ils *écoutent* de la musique classique. (verb för att lyssna)</p> <p>8. Nous *étudions* le français ensemble. (verb för att studera)</p> <p>9. Tu *danses* très bien. (verb för att dansa)</p> <p>10. Elle *chante* dans une chorale. (verb för att sjunga)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ils *mangent* des pommes (verb för att äta).</p> <p>2. Tu *parles* français très bien (verb för att tala).</p> <p>3. Nous *aimons* aller à la plage (verb för att älska).</p> <p>4. Elle *regarde* la télévision chaque soir (verb för att titta).</p> <p>5. Vous *écoutez* de la musique classique (verb för att lyssna).</p> <p>6. Je *trouve* ce film très intéressant (verb för att finna).</p> <p>7. Ils *jouent* au football tous les dimanches (verb för att spela).</p> <p>8. Tu *travailles* dur pour réussir (verb för att arbeta).</p> <p>9. Nous *dansons* à la fête (verb för att dansa).</p> <p>10. Elle *chante* une belle chanson (verb för att sjunga).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Je *parle* français avec mes amis. (verb för att kommunicera)</p> <p>2. Nous *mangeons* des fruits pour le déjeuner. (verb för att äta)</p> <p>3. Elle *regarde* la télévision tous les soirs. (verb för att titta)</p> <p>4. Ils *travaillent* à l'école chaque jour. (verb för att arbeta)</p> <p>5. Tu *écoutes* de la musique en voiture. (verb för att lyssna)</p> <p>6. Il *joue* au football avec ses amis. (verb för att spela)</p> <p>7. Vous *aimez* lire des livres. (verb för att tycka om)</p> <p>8. Elles *dansent* au bal ce soir. (verb för att dansa)</p> <p>9. Nous *visitons* Paris en été. (verb för att besöka)</p> <p>10. Tu *prépares* un gâteau pour la fête. (verb för att förbereda)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.