Regelbundna superlativ Övningar på engelska

Att använda regelbundna superlativ i engelska är en grundläggande språkkunskap som kan förbättra både ditt tal och skrift. Superlativ används för att uttrycka högsta graden av en egenskap, och att bemästra dessa former hjälper dig att jämföra saker på ett tydligt och korrekt sätt. I engelska bildas regelbundna superlativ oftast genom att lägga till "-est" till adjektivets grundform, eller genom att använda "most" före adjektivet. Exempelvis, "tall" blir "tallest" och "beautiful" blir "most beautiful". För att förstå och använda regelbundna superlativ korrekt, är det viktigt att ha koll på adjektivets längd och stavning. Kortare adjektiv och sådana som slutar på en vokal följd av en konsonant får vanligtvis "-est", medan längre adjektiv använder "most". Genom att öva på dessa regler och använda dem i meningar, kan du förbättra din engelska betydligt. Här på sidan hittar du en mängd olika övningar som hjälper dig att bli säker på hur och när du ska använda regelbundna superlativ.

Exercise 1 

<p>1. She is the *tallest* in her class (adjektiv för längd).</p> <p>2. This is the *hottest* day of the year (adjektiv för temperatur).</p> <p>3. He is the *fastest* runner in the school (adjektiv för hastighet).</p> <p>4. That was the *easiest* test I have ever taken (adjektiv för enkelhet).</p> <p>5. This is the *cheapest* restaurant in town (adjektiv för pris).</p> <p>6. She is the *kindest* person I know (adjektiv för vänlighet).</p> <p>7. This is the *cleanest* room in the house (adjektiv för renhet).</p> <p>8. He is the *smartest* student in the class (adjektiv för intelligens).</p> <p>9. This is the *brightest* star in the sky (adjektiv för ljusstyrka).</p> <p>10. She is the *bravest* firefighter in the department (adjektiv för mod).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Of all the students, John is the *tallest* (längd).</p> <p>2. This is the *happiest* day of my life (känsla).</p> <p>3. She is the *smartest* person in our class (intelligens).</p> <p>4. That was the *easiest* test I've ever taken (svårighetsgrad).</p> <p>5. This is the *coldest* winter in years (temperatur).</p> <p>6. He is the *fastest* runner on the team (hastighet).</p> <p>7. This book is the *funniest* one I've read (humor).</p> <p>8. She is the *kindest* person I know (personlighet).</p> <p>9. That was the *longest* movie I've ever watched (längd).</p> <p>10. This is the *brightest* room in the house (ljus).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She is the *tallest* girl in her class (superlativ för lång).</p> <p>2. This is the *easiest* test I have ever taken (superlativ för lätt).</p> <p>3. He is the *fastest* runner on the team (superlativ för snabb).</p> <p>4. It was the *hottest* day of the year (superlativ för varm).</p> <p>5. That is the *smallest* dog I have ever seen (superlativ för liten).</p> <p>6. This is the *oldest* building in the city (superlativ för gammal).</p> <p>7. She is the *smartest* student in the class (superlativ för smart).</p> <p>8. This is the *strongest* bridge in the country (superlativ för stark).</p> <p>9. He is the *funniest* person I know (superlativ för rolig).</p> <p>10. This is the *cleanest* room in the house (superlativ för ren).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.