Regelbundna verb i presens Övningar på italienska språket

Regelbundna verb i presens är en grundläggande del av italiensk grammatik och en viktig byggsten för att kunna kommunicera effektivt på språket. När du behärskar hur man konjugerar dessa verb, öppnar du dörren till att kunna uttrycka dig i nuvarande tid på ett korrekt och flytande sätt. Italienska, precis som svenska, har sina egna regler och mönster för verbkonjugation, och att förstå dessa är avgörande för att undvika vanliga misstag och missförstånd. I italienskan delas regelbundna verb in i tre huvudgrupper baserat på ändelserna -are, -ere och -ire. Varje grupp följer specifika mönster som vi kommer att utforska närmare i dessa övningar. Genom att öva på att konjugera verb från varje grupp kommer du snabbt att märka hur mönstren upprepas och hur din förmåga att använda dem i praktiken förbättras. Oavsett om du är nybörjare eller vill förstärka dina kunskaper, kommer dessa övningar att hjälpa dig att bygga en stark grund i italiensk verbkonjugation.

Exercise 1 

<p>1. Maria *mangia* una mela ogni mattina (verb för att äta).</p> <p>2. Noi *parliamo* spesso al telefono (verb för att prata).</p> <p>3. Tu *studi* molto per gli esami (verb för att studera).</p> <p>4. Loro *ballano* insieme alla festa (verb för att dansa).</p> <p>5. Io *lavoro* in un ufficio dal lunedì al venerdì (verb för att arbeta).</p> <p>6. Voi *giocate* a calcio il sabato pomeriggio (verb för att spela).</p> <p>7. Lei *canta* ogni giorno sotto la doccia (verb för att sjunga).</p> <p>8. Noi *viaggiamo* spesso per lavoro (verb för att resa).</p> <p>9. Tu *scrivi* una lettera alla tua amica (verb för att skriva).</p> <p>10. Loro *ascoltano* la musica in macchina (verb för att lyssna).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria *parla* con sua madre ogni giorno (verb för att kommunicera).</p> <p>2. Noi *mangiamo* la pizza ogni venerdì (verb för att äta).</p> <p>3. Luca *gioca* a calcio con i suoi amici (verb för att spela).</p> <p>4. Voi *studiate* l'italiano ogni sera (verb för att lära sig).</p> <p>5. Io *lavoro* in un ufficio in centro (verb för att arbeta).</p> <p>6. Loro *camminano* nel parco ogni mattina (verb för att gå).</p> <p>7. Tu *canti* molto bene (verb för att sjunga).</p> <p>8. Lei *scrive* una lettera al suo amico (verb för att skriva).</p> <p>9. Noi *viaggiamo* in Italia ogni estate (verb för att resa).</p> <p>10. Voi *guardate* un film insieme (verb för att titta).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Marco *mangia* una mela ogni mattina (verb för att äta).</p> <p>2. Noi *parliamo* italiano molto bene (verb för att tala).</p> <p>3. Tu *leggi* un libro interessante (verb för att läsa).</p> <p>4. Maria *scrive* una lettera alla sua amica (verb för att skriva).</p> <p>5. Io *ascolto* la musica classica la sera (verb för att lyssna).</p> <p>6. Voi *giocate* a calcio nel parco (verb för att spela).</p> <p>7. Loro *lavorano* in ufficio fino a tardi (verb för att arbeta).</p> <p>8. Tu *dormi* otto ore ogni notte (verb för att sova).</p> <p>9. Noi *corriamo* ogni mattina per mantenere la forma fisica (verb för att springa).</p> <p>10. Io *guardo* un film con gli amici stasera (verb för att titta).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.