Relativa pronomen Övningar på franska språket

Relativa pronomen är en viktig del av den franska grammatiken och används för att binda ihop meningar och ge mer information om något som redan har nämnts. Dessa pronomen, såsom "qui," "que," "dont," och "où," fungerar på liknande sätt som de svenska relativa pronomenen "som," "vilket," "vars," och "var." Att behärska relativa pronomen är avgörande för att kunna uttrycka sig mer precist och flytande på franska, och de används ofta i både tal och skrift. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på användningen av olika relativa pronomen i franska. Genom att arbeta med meningar och sammanhang där dessa pronomen förekommer, kommer du att förbättra din förståelse och förmåga att korrekt använda dem. Övningarna är utformade för att täcka olika svårighetsgrader, så att både nybörjare och mer avancerade elever kan dra nytta av dem. Låt oss börja och fördjupa oss i de relativa pronomenens värld för att stärka din franska grammatik!

Exercise 1 

<p>1. Le livre *que* j'ai lu est très intéressant (relativt pronomen för objekt).</p> <p>2. La maison *où* elle habite est très grande (relativt pronomen för plats).</p> <p>3. L'homme *qui* parle est mon professeur (relativt pronomen för subjekt).</p> <p>4. Le film *que* nous avons regardé était fascinant (relativt pronomen för objekt).</p> <p>5. La ville *où* je suis né est très belle (relativt pronomen för plats).</p> <p>6. La fille *qui* chante est ma sœur (relativt pronomen för subjekt).</p> <p>7. Les amis *que* j'ai invités sont très sympas (relativt pronomen för objekt).</p> <p>8. Le jour *où* nous sommes partis était ensoleillé (relativt pronomen för tid).</p> <p>9. L'artiste *qui* a peint ce tableau est très célèbre (relativt pronomen för subjekt).</p> <p>10. Le restaurant *où* nous avons dîné était excellent (relativt pronomen för plats).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Le livre *que* j'ai lu était fascinant. (Använd "som" på franska.)</p> <p>2. La maison *où* je suis né est très vieille. (Använd "där" på franska.)</p> <p>3. L'homme *qui* parle est mon professeur. (Använd "vem" på franska.)</p> <p>4. Le film *que* nous avons vu était ennuyeux. (Använd "som" på franska.)</p> <p>5. La ville *où* j'habite est très grande. (Använd "där" på franska.)</p> <p>6. Les amis *qui* viennent ce soir sont très drôles. (Använd "vem" på franska.)</p> <p>7. L'endroit *où* nous nous sommes rencontrés est magnifique. (Använd "där" på franska.)</p> <p>8. Le livre *que* tu m'as prêté est sur la table. (Använd "som" på franska.)</p> <p>9. Les enfants *qui* jouent dans le jardin sont heureux. (Använd "vem" på franska.)</p> <p>10. La boutique *où* j'ai acheté ce pull est fermée maintenant. (Använd "där" på franska.)</p>
 

Exercise 3

<p>1. La maison *où* j'ai grandi est très vieille (plats). </p> <p>2. Le livre *que* j'ai lu était fascinant (bok). </p> <p>3. L'homme *qui* parle est mon oncle (person). </p> <p>4. Le film *que* nous avons vu hier était très émouvant (film). </p> <p>5. La ville *où* elle habite est très grande (plats). </p> <p>6. Le chien *qui* court dans le parc est à moi (djur). </p> <p>7. Les amis *que* j'ai rencontrés sont très gentils (person). </p> <p>8. Le restaurant *où* nous avons dîné était excellent (plats). </p> <p>9. La chanson *que* tu écoutes est très populaire (musik). </p> <p>10. La femme *qui* porte une robe rouge est ma tante (person). </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.