Sällsynta oregelbundna verb Övningar på engelska

Att lära sig engelska kan vara en utmaning, särskilt när det kommer till de sällsynta oregelbundna verben. Dessa verb följer inte de vanliga böjningsmönstren och kan därför vara svåra att memorera och använda korrekt. På denna sida har vi samlat en rad övningar som hjälper dig att bemästra dessa knepiga verb. Genom att regelbundet öva på dessa kommer du att förbättra din förmåga att använda dem flytande och korrekt i både tal och skrift. Våra övningar är utformade för att passa alla nivåer, från nybörjare till avancerade elever. Här hittar du allt från fyll-i-blankett-övningar till mer komplexa meningar där du ska identifiera och korrigera felaktigt använda oregelbundna verb. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur dessa verb fungerar och när de ska användas. Tveka inte att repetera övningarna flera gånger för att verkligen befästa dina kunskaper. Lycka till!

Exercise 1 

<p>1. He *drove* to the city yesterday (verb for driving a car, past tense).</p> <p>2. She *sang* beautifully at the concert last night (verb for making musical sounds with your voice, past tense).</p> <p>3. They had *written* a letter before they left (verb for creating text, past perfect tense).</p> <p>4. I have never *swum* in the ocean (verb for moving in water, past participle).</p> <p>5. The cat *slept* on the couch all day (verb for resting, past tense).</p> <p>6. We *caught* the last train to the town (verb for capturing or getting hold of something, past tense).</p> <p>7. She *taught* the students a new lesson yesterday (verb for giving knowledge, past tense).</p> <p>8. He *brought* his friend to the party (verb for taking someone or something along, past tense).</p> <p>9. I had *forgotten* my keys at home (verb for failing to remember, past perfect tense).</p> <p>10. They *drank* all the lemonade during the picnic (verb for consuming liquids, past tense).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *drunk* all the water in the bottle (verb för att konsumera vätska).</p> <p>2. He *shook* the bottle before opening it (verb för att röra något snabbt fram och tillbaka).</p> <p>3. They have *sworn* to keep the secret (verb för att lova något högtidligt).</p> <p>4. She *sang* beautifully at the concert last night (verb för att framföra en sång).</p> <p>5. He has *risen* early every morning this week (verb för att stiga upp).</p> <p>6. The dog *bit* the mailman yesterday (verb för att använda tänderna för att skada).</p> <p>7. She *tore* the paper into small pieces (verb för att dela något genom att dra isär det).</p> <p>8. He *drove* to work because his bike was broken (verb för att färdas med bil).</p> <p>9. They have *flown* to Paris for their vacation (verb för att resa med flygplan).</p> <p>10. She *wrote* a letter to her grandmother (verb för att skapa text med penna eller dator).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She has *sown* the seeds in the garden (verb for planting).</p> <p>2. The child has *lain* in bed all day because of the flu (verb for resting position).</p> <p>3. He has *shrunk* his favorite sweater in the wash (verb for reducing size).</p> <p>4. They have *sworn* to keep the secret forever (verb for making an oath).</p> <p>5. The cat has *crept* silently through the house (verb for moving quietly).</p> <p>6. The artist has *drawn* a beautiful landscape (verb for making a picture).</p> <p>7. The thief has *stolen* the valuable painting (verb for taking without permission).</p> <p>8. She has *stung* her finger on a bee (verb for being injured by an insect).</p> <p>9. The bell has *rung* loudly to signal the end of the class (verb for making a sound with a bell).</p> <p>10. The sun had *risen* by the time they woke up (verb for the sun appearing in the sky).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.