Skillnad mellan por och para Övningar på portugisiska

Att förstå skillnaden mellan "por" och "para" är avgörande för att behärska portugisiska, eftersom dessa två prepositioner ofta förbryllar studenter på alla nivåer. Både "por" och "para" kan översättas till "för" på svenska, men de används i olika sammanhang och med olika betydelser. "Por" används vanligtvis för att uttrycka orsaken till något, tidsperioder, rörelse genom en plats, och utbyte eller ersättning. Till exempel, "Estudei português por três anos" (Jag studerade portugisiska i tre år) eller "Troquei o livro por outro" (Jag bytte boken mot en annan). Å andra sidan används "para" för att indikera syfte, destination, tidsfrister, och mottagare. Det är vanligt att använda "para" när man talar om målet med en handling eller om destinationen för en rörelse. Till exempel, "Este presente é para você" (Den här presenten är till dig) eller "Vou para o Brasil" (Jag åker till Brasilien). Genom att öva på dessa skillnader med olika övningar kommer du att kunna använda "por" och "para" korrekt och naturligt i dina portugisiska konversationer och skrivuppgifter.

Exercise 1 

<p>1. Eu comprei este presente *para* você (mottagare).</p> <p>2. Ele passou na loja *por* um instante (tidsperiod).</p> <p>3. Nós viajamos *para* o Brasil nas férias (destination).</p> <p>4. Este livro foi escrito *por* um famoso autor (avsändare).</p> <p>5. Eles estudam *para* melhorar suas notas (mål).</p> <p>6. Vamos nos encontrar *por* volta das três horas (tid).</p> <p>7. A ponte foi construída *para* facilitar o transporte (ändamål).</p> <p>8. Ele trocou o celular velho *por* um novo (utbyte).</p> <p>9. Este medicamento é *para* dor de cabeça (användning).</p> <p>10. Eu andei *por* todo o parque (rörelse genom).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu comprei flores *para* minha mãe. (att ge något till någon)</p> <p>2. Este presente é *para* você. (att ge något till någon)</p> <p>3. Ele estudou *por* três horas. (tidsperiod)</p> <p>4. Eu passei *por* aquela rua ontem. (att passera genom något)</p> <p>5. Este livro foi escrito *por* um autor famoso. (som något är gjort av någon)</p> <p>6. Nós vamos viajar *para* o Brasil nas férias. (destination)</p> <p>7. Obrigado *por* sua ajuda. (att uttrycka tacksamhet)</p> <p>8. Ela trabalha *para* uma grande empresa. (att arbeta för någon)</p> <p>9. Estou economizando dinheiro *para* comprar uma casa. (syfte eller mål)</p> <p>10. Ele foi ao supermercado *para* comprar leite. (syfte eller mål)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu comprei flores *para* minha mãe. (För att ge till någon)</p> <p>2. Ela estudou muito *para* passar no exame. (För att uppnå ett mål)</p> <p>3. Vamos viajar *para* o Brasil nas férias. (Destination)</p> <p>4. Este presente é *para* você. (För mottagare)</p> <p>5. Ele trabalha *para* uma grande empresa. (För en organisation)</p> <p>6. O presente foi enviado *por* correio. (Genom något)</p> <p>7. Ela foi elogiada *por* seu trabalho duro. (På grund av)</p> <p>8. Vamos caminhar *por* a praia. (Genom ett område)</p> <p>9. Ele ficou na cidade *por* três dias. (Tid)</p> <p>10. A carta foi escrita *por* Maria. (Av någon)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.