Subjekt pronomen Övningar på franska språket

Att lära sig subjektpronomen på franska är en viktig del av språkinlärningen. Dessa små ord, som jag, du, han, hon, vi, ni och de, är grundläggande för att kunna bilda meningar och kommunicera effektivt på franska. Genom att förstå och behärska subjektpronomen kan du inte bara förbättra din grammatiska precision, utan även din förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt. På denna sida hittar du en mängd olika övningar som hjälper dig att öva på och förstärka din kunskap om franska subjektpronomen. Varje övning är utformad för att ge dig praktisk erfarenhet och säkerställa att du kan använda dessa pronomen korrekt i olika sammanhang. Oavsett om du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att stödja din språkutveckling och göra dig mer självsäker i din franska kommunikation.

Exercise 1 

<p>1. *Je* suis allé au marché ce matin (Subjekt pronomen för "jag").</p> <p>2. *Tu* as fini tes devoirs ? (Subjekt pronomen för "du").</p> <p>3. *Il* aime jouer au football après l'école (Subjekt pronomen för "han").</p> <p>4. *Elle* est très intelligente et travailleuse (Subjekt pronomen för "hon").</p> <p>5. *Nous* allons en vacances en Espagne cet été (Subjekt pronomen för "vi").</p> <p>6. *Vous* avez réservé une table pour ce soir ? (Subjekt pronomen för "ni").</p> <p>7. *Ils* sont en train de regarder un film (Subjekt pronomen för "de" - maskulina).</p> <p>8. *Elles* ont terminé leur projet hier (Subjekt pronomen för "de" - feminina).</p> <p>9. *On* va au cinéma ce soir ? (Informellt subjekt pronomen för "vi" eller "man").</p> <p>10. *Je* t'emmène à la gare demain matin (Subjekt pronomen för "jag").</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Je* vais à l'école (subjekt pronomen för "jag").</p> <p>2. *Tu* es très intelligent (subjekt pronomen för "du").</p> <p>3. *Il* aime jouer au football (subjekt pronomen för "han").</p> <p>4. *Elle* lit un livre intéressant (subjekt pronomen för "hon").</p> <p>5. *Nous* allons au parc cet après-midi (subjekt pronomen för "vi").</p> <p>6. *Vous* avez bien travaillé aujourd'hui (subjekt pronomen för "ni").</p> <p>7. *Ils* sont en vacances en Espagne (subjekt pronomen för "de", maskulin).</p> <p>8. *Elles* chantent dans le chœur de l'école (subjekt pronomen för "de", feminin).</p> <p>9. *On* doit partir maintenant (subjekt pronomen för "man" eller "vi" i informell kontext).</p> <p>10. *Je* suis content de te voir (subjekt pronomen för "jag").</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Je* vais à l'école tous les matins. (Första person singular)</p> <p>2. *Tu* as une belle voiture. (Andra person singular)</p> <p>3. *Il* aime jouer au football. (Tredje person singular maskulin)</p> <p>4. *Elle* lit un livre intéressant. (Tredje person singular feminin)</p> <p>5. *Nous* habitons en France. (Första person plural)</p> <p>6. *Vous* parlez anglais très bien. (Andra person plural)</p> <p>7. *Ils* regardent un film d'action. (Tredje person plural maskulin)</p> <p>8. *Elles* chantent dans la chorale. (Tredje person plural feminin)</p> <p>9. *On* va au cinéma ce soir. (Opersonligt pronomen för "vi")</p> <p>10. *Je* suis fatigué après le travail. (Första person singular)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.