Subjektspronomen Övningar på engelska

Subjektspronomen är en grundläggande del av engelska språket och spelar en avgörande roll i att skapa korrekta och begripliga meningar. Dessa pronomen ersätter substantiv och gör våra uttalanden mer flytande och mindre repetitiva. Genom att lära sig använda subjektspronomen korrekt kan vi förbättra vår förmåga att kommunicera effektivt på engelska. Några vanliga subjektspronomen inkluderar "I," "you," "he," "she," "it," "we," och "they." Att behärska subjektspronomen är inte bara viktigt för grammatikens skull, utan också för att undvika missförstånd i konversationer. I de följande övningarna kommer du att få möjlighet att öva på att identifiera och använda dessa pronomen i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att stärka din förståelse och säkerhet i att använda engelska subjektspronomen i både tal och skrift.

Exercise 1 

<p>1. *She* loves reading books in the park (pronomen för en tjej).</p> <p>2. *They* are going to the concert tonight (pronomen för en grupp människor).</p> <p>3. *He* works at the bank every day (pronomen för en kille).</p> <p>4. *We* enjoy traveling during the summer (pronomen för en grupp inklusive dig själv).</p> <p>5. *It* is raining heavily outside (pronomen för väder).</p> <p>6. *You* should try this new restaurant (pronomen för en person du pratar med).</p> <p>7. *I* need to finish my homework (pronomen för dig själv).</p> <p>8. *They* have a beautiful garden (pronomen för en grupp människor).</p> <p>9. *She* is an excellent singer (pronomen för en tjej).</p> <p>10. *We* will meet at the library later (pronomen för en grupp inklusive dig själv).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *He* loves to read books before bed (subjekt är en man).</p> <p>2. *They* are going to the park this afternoon (subjekt är en grupp av människor).</p> <p>3. *She* is very good at playing the piano (subjekt är en kvinna).</p> <p>4. *We* enjoy cooking together on weekends (subjekt är talaren och någon annan).</p> <p>5. *It* is raining heavily outside (subjekt är vädret).</p> <p>6. *You* should always wear a helmet when cycling (subjekt är en person som talaren pratar med).</p> <p>7. *I* am planning a surprise party for my friend (subjekt är talaren själv).</p> <p>8. *They* often go hiking in the mountains (subjekt är en grupp personer).</p> <p>9. *He* works as a doctor at the local hospital (subjekt är en man).</p> <p>10. *She* is studying hard for her exams (subjekt är en kvinna).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *She* is reading a book in the library (pronomen för en tjej).</p> <p>2. *They* are playing football in the park (pronomen för flera personer).</p> <p>3. *He* likes to ride his bicycle every morning (pronomen för en kille).</p> <p>4. *We* are planning a trip to Paris next summer (pronomen för en grupp inklusive talaren).</p> <p>5. *You* have a beautiful garden (pronomen som används när man pratar direkt med någon).</p> <p>6. *I* am learning how to cook Italian food (pronomen när man pratar om sig själv).</p> <p>7. *It* is raining outside (pronomen för något som inte är en person).</p> <p>8. *They* went to the concert last night (pronomen för flera personer).</p> <p>9. *He* is very good at playing chess (pronomen för en kille).</p> <p>10. *We* enjoy hiking in the mountains during the weekend (pronomen för en grupp inklusive talaren).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.