Superlativ av underlägsenhet Övningar på franska språket

Superlativ av underlägsenhet är ett viktigt koncept i franska språket som hjälper oss att uttrycka att något eller någon är minst eller har den lägsta graden av en viss egenskap. Precis som superlativ av överlägsenhet, som används för att beskriva något som är bäst eller mest, används superlativ av underlägsenhet för att markera den lägsta graden. Till exempel, i meningen "Il est le moins intelligent de la classe" (Han är den minst intelligenta i klassen), visar vi att personen i fråga har den lägsta graden av intelligens jämfört med sina klasskamrater. För att bilda superlativ av underlägsenhet i franska använder vi konstruktionen "le/la/les moins" följt av ett adjektiv eller adverb. Det är viktigt att notera att adjektivet måste överensstämma i genus och nummer med subjektet som det beskriver. På denna sida kommer vi att utforska olika sätt att använda superlativ av underlägsenhet genom en rad övningar och exempelmeningar. Genom att öva på dessa strukturer kan du förbättra din förståelse och användning av detta grammatiska koncept, vilket gör ditt franska språkbruk mer exakt och nyanserat.

Exercise 1 

<p>1. C'est l'élève *le moins intelligent* de la classe (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>2. Elle est *la moins rapide* de l'équipe de course (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>3. Ce film est *le moins intéressant* que j'ai vu cette année (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>4. Il est *le moins courageux* de tous les soldats (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>5. Cette voiture est *la moins chère* du marché (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>6. Ce livre est *le moins compliqué* à lire (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>7. Elle est *la moins bavarde* de ses amies (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>8. C'est le restaurant *le moins fréquenté* du quartier (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>9. Il est *le moins talentueux* des musiciens (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>10. C'est l'acteur *le moins connu* du film (superlativ av underlägsenhet).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Marie est *la moins* rapide de la classe (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>2. Ce film est *le moins* intéressant que j'ai jamais vu (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>3. Parmi tous les desserts, celui-ci est *le moins* sucré (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>4. Paul est *le moins* bavard de tous ses amis (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>5. Cette route est *la moins* dangereuse de la région (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>6. De tous les élèves, Jean est *le moins* studieux (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>7. Ce livre est *le moins* épais de la bibliothèque (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>8. C'est *le moins* cher magasin du quartier (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>9. Cette chanson est *la moins* populaire de l'album (superlativ av underlägsenhet).</p> <p>10. Parmi tous les employés, il est *le moins* expérimenté (superlativ av underlägsenhet).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ce film est *le moins intéressant* de tous. (superlativ av underlägsenhet för intressant)</p> <p>2. Marie est *la moins rapide* de l'équipe. (superlativ av underlägsenhet för rapide)</p> <p>3. C'est *le moins cher* restaurant de la ville. (superlativ av underlägsenhet för cher)</p> <p>4. Paul est *le moins grand* de la classe. (superlativ av underlägsenhet för grand)</p> <p>5. Ce livre est *le moins difficile* à lire. (superlativ av underlägsenhet för difficile)</p> <p>6. C'est *la moins belle* chanson de l'album. (superlativ av underlägsenhet för belle)</p> <p>7. Ce dessert est *le moins sucré* du menu. (superlativ av underlägsenhet för sucré)</p> <p>8. C'est *le moins long* trajet possible. (superlativ av underlägsenhet för long)</p> <p>9. C'est *la moins drôle* histoire que j'ai entendue. (superlativ av underlägsenhet för drôle)</p> <p>10. C'est *le moins bruyant* quartier de la ville. (superlativ av underlägsenhet för bruyant)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.