Superlativ med uttryck som ”de todos” Övningar på portugisiska

Superlativ på portugisiska, särskilt med uttryck som "de todos", är ett viktigt verktyg för att uttrycka överlägsenhet och jämföra olika objekt eller personer. Denna grammatiska struktur används för att indikera att något eller någon är det mest eller minst i en viss kategori. Till exempel, "Ela é a mais inteligente de todas" betyder "Hon är den mest intelligenta av alla." Att förstå och korrekt använda dessa superlativuttryck är avgörande för att bemästra portugisiska och kunna kommunicera nyanserat och exakt. Att lära sig superlativ med uttryck som "de todos" ger också en djupare insikt i hur portugisiska talare värderar och beskriver världen omkring sig. Genom att öva på dessa strukturer kommer du att bli mer bekväm med att göra jämförelser och uttrycka överlägsenhet i olika sammanhang. I denna sektion hittar du en mängd övningar som hjälper dig att förbättra din förståelse och användning av superlativ i portugisiska. Varje övning är utformad för att ge dig praktiska exempel och möjlighet att tillämpa det du har lärt dig, vilket gör att du snart kommer att använda dessa uttryck med självsäkerhet och korrekthet.

Exercise 1 

<p>1. A Mariana é a mais *inteligente* de todos os alunos na classe. (adjektiv för smart)</p> <p>2. O Everest é a montanha mais *alta* de todos no mundo. (adjektiv för hög)</p> <p>3. Este é o filme mais *emocionante* de todos que já assisti. (adjektiv för spännande)</p> <p>4. O cachorro do João é o mais *barulhento* de todos os cães da vizinhança. (adjektiv för högljudd)</p> <p>5. A pizza da Maria é a mais *deliciosa* de todas as que já comi. (adjektiv för läcker)</p> <p>6. Este é o livro mais *interessante* de todos que estão na biblioteca. (adjektiv för intressant)</p> <p>7. O carro do Pedro é o mais *rápido* de todos na garagem. (adjektiv för snabb)</p> <p>8. A festa da Ana foi a mais *divertida* de todas as festas do ano. (adjektiv för rolig)</p> <p>9. A flor do jardim da vovó é a mais *bonita* de todas as flores. (adjektiv för vacker)</p> <p>10. O gato da Paula é o mais *preguiçoso* de todos os gatos que conheço. (adjektiv för lat)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Este é o livro *mais interessante* de todos (superlativ av intressant).</p> <p>2. A pizza da minha mãe é *a mais deliciosa* de todas (superlativ av god).</p> <p>3. Ele é *o mais alto* de todos os jogadores (superlativ av lång).</p> <p>4. Este é o filme *mais emocionante* de todos que assisti (superlativ av spännande).</p> <p>5. Ela é *a mais inteligente* de todas as alunas (superlativ av smart).</p> <p>6. Este é o lugar *mais bonito* de todos que já visitei (superlativ av vacker).</p> <p>7. O cachorro dele é *o mais rápido* de todos no parque (superlativ av snabb).</p> <p>8. A prova de matemática foi *a mais difícil* de todas (superlativ av svår).</p> <p>9. Ele é *o mais simpático* de todos os meus amigos (superlativ av trevlig).</p> <p>10. Esta é a música *mais popular* de todas as que ela lançou (superlativ av populär).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele é o jogador mais talentoso *de todos* (bland alla).</p> <p>2. Ela é a aluna mais inteligente *de todos* (bland alla).</p> <p>3. Este é o livro mais interessante *de todos* (bland alla).</p> <p>4. Ele é o mais alto *de todos* (bland alla).</p> <p>5. Este restaurante é o mais caro *de todos* (bland alla).</p> <p>6. Ela é a mais rápida *de todos* (bland alla).</p> <p>7. Este é o filme mais engraçado *de todos* (bland alla).</p> <p>8. Ele é o mais forte *de todos* (bland alla).</p> <p>9. Este é o cachorro mais amigável *de todos* (bland alla).</p> <p>10. Ela é a mais criativa *de todos* (bland alla).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.