Superlativa adjektiv Övningar på spanska språket

Superlativa adjektiv används för att uttrycka något som är i högsta grad, alltså den mest framstående eller extrema egenskapen i en grupp. I spanskan är detta viktigt för att beskriva personer, platser, saker och idéer på ett mer detaljerat och precist sätt. Genom att använda superlativa adjektiv kan man exempelvis säga att något är "det bästa", "det största" eller "det mest intressanta", vilket ger en tydlig bild av vad som särskiljer det från andra. Att behärska superlativa adjektiv på spanska kräver förståelse för både regler och undantag. Vanligtvis bildas de genom att lägga till ändelser som -ísimo eller -ísima till grundformen av adjektivet, men det finns även oregelbundna former som måste läras separat. Genom att öva på dessa adjektiv kommer du att kunna förbättra din spanska och uttrycka dig med större precision och variation. Ta del av våra grammatikövningar för att få en djupare förståelse och bli säker på användningen av superlativa adjektiv.

Exercise 1 

<p>1. Ella es la *más inteligente* de la clase (superlativ av 'intelligent').</p> <p>2. Este es el libro *más interesante* que he leído (superlativ av 'intressant').</p> <p>3. Mi perro es el *más grande* de todos los perros del vecindario (superlativ av 'stor').</p> <p>4. Esta película es la *más aburrida* que he visto (superlativ av 'tråkig').</p> <p>5. Juan es el *más rápido* del equipo de atletismo (superlativ av 'snabb').</p> <p>6. Este pastel es el *más delicioso* que he probado (superlativ av 'läcker').</p> <p>7. Ana es la *más amable* de todos en la oficina (superlativ av 'vänlig').</p> <p>8. La montaña *más alta* del mundo es el Everest (superlativ av 'hög').</p> <p>9. Este verano ha sido el *más caluroso* de la década (superlativ av 'varm').</p> <p>10. Su auto es el *más lujoso* de todos los que he visto (superlativ av 'lyxig').</p>
 

Exercise 2

<p>1. Este es el restaurante *más caro* de la ciudad. (Clue: dyraste)</p> <p>2. Ella es la *mejor* estudiante de la clase. (Clue: bästa)</p> <p>3. Este libro es el *más interesante* que he leído. (Clue: mest intressanta)</p> <p>4. Mi perro es el *más rápido* del barrio. (Clue: snabbaste)</p> <p>5. Esta montaña es la *más alta* del país. (Clue: högsta)</p> <p>6. Juan es el *más inteligente* de su familia. (Clue: smartaste)</p> <p>7. Este es el *más pequeño* coche que he visto. (Clue: minsta)</p> <p>8. La película es la *más divertida* del año. (Clue: roligaste)</p> <p>9. Marta es la *más joven* de sus hermanos. (Clue: yngsta)</p> <p>10. Este es el *mejor* café de la ciudad. (Clue: bästa)</p>
 

Exercise 3

<p>1. El Everest es la montaña *más alta* del mundo (superlativ av hög).</p> <p>2. Esta es la película *más interesante* que he visto (superlativ av intressant).</p> <p>3. Mi perro es el *más grande* del vecindario (superlativ av stor).</p> <p>4. Esta ciudad es la *más hermosa* que he visitado (superlativ av vacker).</p> <p>5. Juan es el estudiante *más inteligente* de la clase (superlativ av intelligent).</p> <p>6. Este es el libro *más aburrido* que he leído (superlativ av tråkig).</p> <p>7. La casa de Ana es la *más cara* del barrio (superlativ av dyr).</p> <p>8. El verano es la estación *más calurosa* del año (superlativ av varm).</p> <p>9. Este es el restaurante *más barato* de la ciudad (superlativ av billig).</p> <p>10. María es la persona *más amable* que conozco (superlativ av vänlig).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.