Superlativa adverb Övningar på tyska språket

Superlativa adverb är en viktig del av den tyska grammatiken som hjälper oss att uttrycka ytterligheter på ett precist och nyanserat sätt. I tyskan används superlativa adverb för att beskriva handlingar som utförs på högsta möjliga nivå. Till exempel, om någon springer snabbast av alla, skulle man använda den superlativa formen av adverbet "snabbt". Detta är särskilt användbart i både skrift och tal när vi vill jämföra olika subjekt och uttrycka att något är det mest eller minst av något. I dessa övningar kommer vi att fokusera på att identifiera, bilda och korrekt använda superlativa adverb i tyska meningar. Du kommer att få chansen att öva med en mängd olika exempel och kontexter, vilket hjälper dig att bli mer säker på att använda dessa adverb korrekt i olika sammanhang. Genom att förstå och bemästra superlativa adverb kan du förbättra ditt tyska språkbruk och göra dina kommunikationer mer uttrycksfulla och korrekta.

Exercise 1 

<p>1. Die Sonne scheint heute *am hellsten* (superlativ av "ljus").</p> <p>2. Dieser Berg ist *am höchsten* in der Region (superlativ av "hög").</p> <p>3. Er läuft *am schnellsten* von allen (superlativ av "snabb").</p> <p>4. Das Wasser hier ist *am saubersten* (superlativ av "ren").</p> <p>5. Sie singt *am schönsten* im Chor (superlativ av "vacker").</p> <p>6. Dieses Buch ist *am interessantesten* (superlativ av "intressant").</p> <p>7. Ihr Kuchen schmeckt *am besten* (superlativ av "bra").</p> <p>8. Der Test war *am schwierigsten* von allen (superlativ av "svår").</p> <p>9. Er arbeitet *am härtesten* in der Firma (superlativ av "hård").</p> <p>10. Der Film war *am lustigsten* (superlativ av "rolig").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Der Gepard läuft *am schnellsten* von allen Landtieren. (snabbast)</p> <p>2. Sie hat *am freundlichsten* von allen Lehrern geantwortet. (vänligast)</p> <p>3. Der Mount Everest ist *am höchsten* von allen Bergen. (högst)</p> <p>4. Diese Aufgabe ist *am schwersten* von allen. (tyngst)</p> <p>5. Er singt *am schönsten* von allen im Chor. (vackrast)</p> <p>6. Dieser Kuchen schmeckt *am besten* von allen, die ich je probiert habe. (bäst)</p> <p>7. Das Auto fährt *am sparsamsten* von allen Modellen. (mest bränslesnålt)</p> <p>8. Sie lacht *am lautesten* von allen Kindern auf dem Spielplatz. (högst)</p> <p>9. Im Sommer ist es *am heißesten* in der Wüste. (hetast)</p> <p>10. Er arbeitet *am fleißigsten* von allen Kollegen. (flitigast)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er fährt *am schnellsten* von allen. (adverb för hastighet)</p> <p>2. Sie singt *am schönsten* im Chor. (adverb för skönhet)</p> <p>3. Dieser Kuchen schmeckt *am besten*. (adverb för kvalitet)</p> <p>4. Er arbeitet *am härtesten* von allen Kollegen. (adverb för arbetsinsats)</p> <p>5. Sie läuft *am weitesten* im Marathon. (adverb för distans)</p> <p>6. Der Fluss fließt hier *am ruhigsten*. (adverb för stillhet)</p> <p>7. Er spricht Deutsch *am fließendsten*. (adverb för språkkunskaper)</p> <p>8. Sie tanzt *am graziösesten* im Ballett. (adverb för elegans)</p> <p>9. Der Hund hört *am aufmerksamsten*. (adverb för uppmärksamhet)</p> <p>10. Er reist *am häufigsten* ins Ausland. (adverb för frekvens)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.