Superlativformer med muito Övningar på portugisiska

Att lära sig använda superlativformer med "muito" på portugisiska kan vara en utmaning, men också en viktig del av att behärska språket. Superlativformer används för att uttrycka något som är på högsta nivå eller i extrem grad, och på portugisiska spelar ordet "muito" en central roll i denna grammatiska konstruktion. Genom att förstå hur man korrekt bildar och använder dessa former kan du förbättra din förmåga att kommunicera mer exakt och nyanserat. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera och fördjupa dina kunskaper om superlativformer med "muito". Du kommer att möta olika typer av uppgifter som hjälper dig att identifiera, bilda och använda dessa former på rätt sätt i olika sammanhang. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat portugisiska ett tag, kommer dessa övningar att utmana dig och bidra till att förbättra din språkliga skicklighet.

Exercise 1 

<p>1. O carro dele é *muito* rápido (beskrivning av bilens hastighet).</p> <p>2. Esta praia é *muito* bonita (beskrivning av strandens skönhet).</p> <p>3. O bolo está *muito* delicioso (beskrivning av kakans smak).</p> <p>4. Ele é *muito* inteligente (beskrivning av hans intelligens).</p> <p>5. Este livro é *muito* interessante (beskrivning av bokens innehåll).</p> <p>6. O filme foi *muito* emocionante (beskrivning av filmens känslomässiga påverkan).</p> <p>7. A cidade é *muito* grande (beskrivning av stadens storlek).</p> <p>8. A música é *muito* relaxante (beskrivning av musikens effekt).</p> <p>9. A montanha é *muito* alta (beskrivning av bergets höjd).</p> <p>10. O trabalho é *muito* difícil (beskrivning av arbetets svårighet).</p>
 

Exercise 2

<p>1. O filme foi *muito* emocionante. (Adjektiv för att beskriva en känsla.)</p> <p>2. A comida estava *muito* picante. (Adjektiv för att beskriva smak.)</p> <p>3. Ela é *muito* inteligente. (Adjektiv för att beskriva en persons mentala förmåga.)</p> <p>4. O livro é *muito* interessante. (Adjektiv för att beskriva en bok.)</p> <p>5. O carro é *muito* rápido. (Adjektiv för att beskriva en bils hastighet.)</p> <p>6. A aula foi *muito* chata. (Adjektiv för att beskriva en föreläsning.)</p> <p>7. O cachorro é *muito* grande. (Adjektiv för att beskriva ett husdjur.)</p> <p>8. O hotel era *muito* luxuoso. (Adjektiv för att beskriva en plats man bor på.)</p> <p>9. O trabalho foi *muito* cansativo. (Adjektiv för att beskriva en arbetsdag.)</p> <p>10. A festa foi *muito* divertida. (Adjektiv för att beskriva ett socialt evenemang.)</p>
 

Exercise 3

<p>1. O sol é *muito* brilhante hoje. (grad av ljusstyrka).</p> <p>2. Esta comida está *muito* deliciosa! (grad av smak).</p> <p>3. Ele é *muito* inteligente para a sua idade. (grad av intelligens).</p> <p>4. Esta cidade é *muito* movimentada à noite. (grad av aktivitet).</p> <p>5. O filme foi *muito* emocionante. (grad av känsla).</p> <p>6. Ela está *muito* feliz com o novo emprego. (grad av känsla).</p> <p>7. A casa é *muito* espaçosa. (grad av storlek).</p> <p>8. O café está *muito* quente. (grad av temperatur).</p> <p>9. O livro é *muito* interessante. (grad av intresse).</p> <p>10. O trânsito está *muito* lento hoje. (grad av hastighet).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.