Temporal konjunktioner Övningar på tyska språket

Att lära sig använda temporala konjunktioner på tyska är en viktig del av att behärska språket. Temporala konjunktioner, såsom "bevor" (innan), "nachdem" (efter att), "während" (medan), och "als" (när), hjälper oss att binda samman olika tidsrelaterade händelser och gör det möjligt att uttrycka komplexa tidsförhållanden i både tal och skrift. Genom att förstå och korrekt använda dessa konjunktioner kan du skapa mer sammanhängande och nyanserade meningar, vilket i sin tur leder till en djupare förståelse och bättre kommunikationsförmåga på tyska. På denna sida hittar du en rad olika övningar som är utformade för att hjälpa dig att behärska temporala konjunktioner i tyskan. Övningarna sträcker sig från grundläggande till avancerade nivåer och täcker olika aspekter av användningen av dessa konjunktioner, såsom placering i meningen och korrekt böjning av verb. Genom att regelbundet öva med dessa uppgifter kommer du att förbättra din förmåga att korrekt använda temporala konjunktioner, vilket gör att du kan tala och skriva på tyska med större säkerhet och precision.

Exercise 1 

<p>1. *Während* des Spiels regnete es stark (under tiden).</p> <p>2. *Sobald* ich zu Hause bin, rufe ich dich an (så fort).</p> <p>3. *Bevor* du gehst, musst du deine Hausaufgaben machen (innan).</p> <p>4. Ich warte hier, *bis* du zurückkommst (tills).</p> <p>5. *Nachdem* er gegessen hatte, ging er ins Bett (efter att).</p> <p>6. *Seitdem* sie in Berlin lebt, spricht sie besser Deutsch (sedan dess).</p> <p>7. *Während* wir kochen, hören wir Musik (under tiden).</p> <p>8. *Sobald* er ankommt, beginnt die Besprechung (så fort).</p> <p>9. *Bevor* wir essen, waschen wir unsere Hände (innan).</p> <p>10. *Seitdem* er Yoga macht, fühlt er sich besser (sedan dess).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich lese ein Buch, *während* ich auf den Bus warte (temporal konjunktion: samtidigt).</p> <p>2. Sie ging nach Hause, *nachdem* sie die Arbeit beendet hatte (temporal konjunktion: efter).</p> <p>3. *Bevor* er ins Bett geht, putzt er sich die Zähne (temporal konjunktion: före).</p> <p>4. Ich werde anrufen, *sobald* ich angekommen bin (temporal konjunktion: omedelbart efter).</p> <p>5. *Seitdem* er das Buch gelesen hat, ist er begeistert (temporal konjunktion: sedan).</p> <p>6. Wir warten hier, *bis* der Regen aufhört (temporal konjunktion: tills).</p> <p>7. *Während* sie kocht, hört sie Musik (temporal konjunktion: samtidigt).</p> <p>8. *Als* ich ein Kind war, spielte ich oft im Park (temporal konjunktion: när, en gång i det förflutna).</p> <p>9. Er bleibt im Bett, *solange* er krank ist (temporal konjunktion: så länge som).</p> <p>10. *Sobald* der Film zu Ende ist, gehen wir nach Hause (temporal konjunktion: omedelbart efter).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich gehe ins Kino, *nachdem* ich meine Hausaufgaben gemacht habe. (Efter att)</p> <p>2. Wir werden im Park spazieren gehen, *wenn* es aufhört zu regnen. (När)</p> <p>3. Du solltest das Buch lesen, *bevor* du den Film siehst. (Innan)</p> <p>4. Er wird in Deutschland arbeiten, *solange* sein Visum gültig ist. (Så länge som)</p> <p>5. Sie besuchte ihre Großeltern, *als* sie in den Ferien war. (När - one-time event in the past)</p> <p>6. Ich warte, *bis* du zurückkommst. (Tills)</p> <p>7. *Seitdem* er in Berlin lebt, hat er viele neue Freunde gefunden. (Sedan dess)</p> <p>8. Wir rufen dich an, *sobald* wir angekommen sind. (Så snart som)</p> <p>9. Der Lehrer erklärte die Grammatik, *während* die Schüler Notizen machten. (Medan)</p> <p>10. Sie trainiert jeden Morgen, *damit* sie fit bleibt. (Så att)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.