Tid adverb Övningar på tyska språket

Tidsadverb är en viktig del av det tyska språket, och de hjälper oss att specificera när en handling äger rum. Dessa adverb kan uttrycka frekvens, tidpunkter och varaktighet, vilket gör våra meningar mer detaljerade och exakta. På den här sidan kommer vi att utforska olika typer av tidsadverb som används i tyskan, såsom "oft", "manchmal", "immer", och "nie", samt hur de integreras i meningar. Genom att förstå och använda dessa tidsadverb korrekt, kan du förbättra din förmåga att kommunicera effektivt och tydligt på tyska. Vi kommer också att gå igenom några användbara övningar för att hjälpa dig att praktisera och befästa din kunskap om tidsadverb i tyska. Övningarna kommer att innehålla en variation av uppgifter, från att fylla i luckor till att översätta meningar, vilket ger dig en omfattande förståelse för hur tidsadverb fungerar. Oavsett om du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkinlärning.

Exercise 1 

<p>1. Sie geht *morgen* ins Kino (tid adverb för framtid).</p> <p>2. Wir haben *gestern* eine Party gehabt (tid adverb för förfluten tid).</p> <p>3. Ich komme *später* zu dir (tid adverb för senare tid).</p> <p>4. Er isst *jetzt* sein Frühstück (tid adverb för nutid).</p> <p>5. Wir fahren *nächste Woche* in den Urlaub (tid adverb för framtid).</p> <p>6. Sie waren *letztes Jahr* in Italien (tid adverb för förfluten tid).</p> <p>7. Ich lese *immer* vor dem Schlafengehen (tid adverb för regelbunden tid).</p> <p>8. Wir treffen uns *heute* Abend (tid adverb för nutid).</p> <p>9. Sie ruft mich *bald* an (tid adverb för snart tid).</p> <p>10. Die Schule beginnt *morgen früh* (tid adverb för framtid).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich gehe *morgen* einkaufen (tid adverb som betyder nästa dag).</p> <p>2. Wir haben *gestern* einen Film gesehen (tid adverb som betyder dagen innan idag).</p> <p>3. Er kommt *heute* zu Besuch (tid adverb som betyder samma dag).</p> <p>4. Ich werde *bald* nach Hause gehen (tid adverb som betyder snart).</p> <p>5. Sie reist *übermorgen* nach Berlin (tid adverb som betyder två dagar från nu).</p> <p>6. Wir treffen uns *nachher* im Park (tid adverb som betyder senare samma dag).</p> <p>7. Ich habe *vorhin* mit ihm gesprochen (tid adverb som betyder kort tid innan nu).</p> <p>8. Sie wird *nächste Woche* Urlaub machen (tid adverb som betyder sju dagar från nu).</p> <p>9. Wir haben *letzte Woche* ein neues Projekt begonnen (tid adverb som betyder sju dagar innan nu).</p> <p>10. Er kommt *demnächst* vorbei (tid adverb som betyder inom kort tid).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Wir treffen uns *morgen* zum Mittagessen. (tid på dagen)</p> <p>2. Er wird *bald* mit der Arbeit fertig sein. (snart)</p> <p>3. Sie kommt *immer* pünktlich zur Schule. (alltid)</p> <p>4. Ich habe ihn *heute* in der Stadt gesehen. (idag)</p> <p>5. Wir fahren *nächste Woche* in den Urlaub. (nästa vecka)</p> <p>6. Das Konzert beginnt *jetzt*. (nu)</p> <p>7. Ich werde *später* zurückrufen. (senare)</p> <p>8. Wir haben uns *gestern* getroffen. (igår)</p> <p>9. Der Zug kommt *gleich* an. (om en stund)</p> <p>10. Sie arbeitet *oft* bis spät in die Nacht. (ofta)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.