Tid prepositioner Övningar på franska språket

Att bemästra prepositioner på franska kan vara en utmaning, men det är också en viktig del av att kunna tala och skriva korrekt. Prepositioner är små ord som anger relationer mellan olika delar av en mening, som tid, plats och riktning. På denna sida erbjuder vi en mängd olika övningar för att hjälpa dig att förstå och korrekt använda tidsprepositioner på franska. Genom att öva regelbundet och ta del av våra förklaringar kommer du snabbt att märka en förbättring i ditt språkbruk. Här hittar du övningar som täcker allt från de mest grundläggande tidsprepositionerna till mer avancerade användningar. Oavsett om du är nybörjare eller mer erfaren, kommer dessa övningar att ge dig den praktiska erfarenhet som behövs för att bli säker på din franska. Varje övning är noggrant utformad för att stärka din förståelse och ge dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i olika kontexter. Så sätt igång och utforska våra tidsprepositionsövningar, och ta ett steg närmare att bli flytande i franska!

Exercise 1 

 

Exercise 2

<p>1. Ils vont partir *à* 8 heures du matin (tidpunkt).</p> <p>2. Nous avons travaillé *pendant* trois heures (varaktighet).</p> <p>3. Elle est née *en* avril (månad).</p> <p>4. Le magasin est fermé *jusqu'à* 18 heures (slutpunkt).</p> <p>5. Je vais en vacances *depuis* le 1er juillet (startpunkt).</p> <p>6. Nous allons visiter Paris *pour* deux semaines (varaktighet).</p> <p>7. Il fait ses devoirs *avant* le dîner (före).</p> <p>8. Elle arrivera *dans* une heure (framtid).</p> <p>9. Nous avons déménagé *en* 2021 (år).</p> <p>10. Ils sont restés à la fête *jusqu'à* minuit (slutpunkt).</p>
 

Exercise 3

 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.