Tid prepositioner Övningar på spanska språket

Att behärska tidsprepositioner på spanska är en viktig del av att förstå och kommunicera korrekt på språket. Tidsprepositioner används för att uttrycka när något händer, hur länge det pågår, och vid vilka tidpunkter olika aktiviteter äger rum. Genom att lära sig dessa prepositioner kan du förbättra din förmåga att konstruera meningsfulla och exakta meningar, vilket är avgörande för både skriftlig och muntlig kommunikation. På denna sida kommer du att hitta en mängd olika övningar som hjälper dig att öva och fördjupa dina kunskaper om tidsprepositioner på spanska. Övningarna är utformade för att ge dig praktisk erfarenhet och stärka din förståelse genom att tillämpa prepositionerna i olika kontexter. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att kunna använda tidsprepositioner med större säkerhet och precision, vilket kommer att förbättra din övergripande språkförmåga.

Exercise 1 

<p>1. María estudia *por* la noche (preposition used for periods of the day).</p> <p>2. El avión llega *a* las ocho de la mañana (preposition used for specific times).</p> <p>3. Nos vemos *en* el verano (preposition used for seasons).</p> <p>4. Mi cumpleaños es *en* abril (preposition used for months).</p> <p>5. El tren sale *a* las tres en punto (preposition used for exact times).</p> <p>6. Trabajo *de* lunes *a* viernes (prepositions used for days of the week).</p> <p>7. La reunión es *a* las dos de la tarde (preposition used for specific times of day).</p> <p>8. Vamos de vacaciones *en* diciembre (preposition used for months).</p> <p>9. Nos encontraremos *a* las diez de la mañana (preposition used for exact times).</p> <p>10. El concierto es *en* octubre (preposition used for months).</p>
 

Exercise 2

<p>1. El examen será *en* diciembre (månad).</p> <p>2. Vamos a la playa *por* la tarde (del på dagen).</p> <p>3. El museo abre *a* las diez de la mañana (tid på dagen).</p> <p>4. Mi cumpleaños es *en* febrero (månad).</p> <p>5. Ella se va de viaje *por* una semana (tidsperiod).</p> <p>6. La clase termina *a* las dos de la tarde (tid på dagen).</p> <p>7. Ellos estarán aquí *hasta* el viernes (dag i veckan).</p> <p>8. Trabajo *desde* las ocho de la mañana (tid på dagen).</p> <p>9. El evento es *el* sábado (dag i veckan).</p> <p>10. La reunión es *a* las seis de la tarde (tid på dagen).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ella va a la piscina *por* la mañana (preposition for time period).</p> <p>2. Estudio español *desde* hace dos años (preposition indicating the starting point in time).</p> <p>3. Juan trabaja en la oficina *hasta* las seis de la tarde (preposition indicating the end point in time).</p> <p>4. La tienda está abierta *de* lunes *a* viernes (prepositions indicating a range of days).</p> <p>5. Nos vemos *en* dos semanas (preposition indicating a point in the future).</p> <p>6. El concierto empieza *a* las ocho (preposition indicating a specific time).</p> <p>7. No he visto a Marta *desde* el verano pasado (preposition indicating the starting point in time).</p> <p>8. Los niños juegan en el parque *durante* el recreo (preposition indicating a duration).</p> <p>9. La película termina *a* las diez (preposition indicating a specific time).</p> <p>10. La reunión es *por* la tarde (preposition indicating time period).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.