Tidskonjunktioner Övningar på italienska språket

Tidskonjunktioner spelar en central roll i italienska språket, eftersom de hjälper till att klargöra förhållandet mellan olika händelser i tiden. Genom att använda tidskonjunktioner som "quando" (när), "mentre" (medan) och "prima che" (innan) kan vi uttrycka när något inträffar i relation till något annat. Att behärska dessa konjunktioner är avgörande för att kunna föra tydliga och sammanhängande samtal samt för att förstå komplexa texter och dialoger på italienska. Våra grammatikövningar är utformade för att hjälpa dig att öva och förfina din användning av tidskonjunktioner. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en bättre förståelse för hur tidskonjunktioner fungerar och hur de kan användas för att binda ihop meningar på ett smidigt sätt. Oavsett om du är nybörjare eller en avancerad student kommer dessa övningar att ge dig de verktyg du behöver för att förbättra din grammatik och öka din säkerhet i att använda italienska tidskonjunktioner korrekt.

Exercise 1 

<p>1. Domani andiamo al mare *se* farà bel tempo. (vilkor)</p> <p>2. Non possiamo uscire *finché* non finisci i compiti. (villkor)</p> <p>3. Aspetterò qui *fino a quando* torni. (tid)</p> <p>4. Studierò *mentre* tu cucini la cena. (tid)</p> <p>5. Partiremo *non appena* sarai pronto. (tid)</p> <p>6. Telefona a tua madre *prima che* sia troppo tardi. (tid)</p> <p>7. Lavati le mani *dopo che* hai mangiato. (tid)</p> <p>8. Andremo a fare shopping *quando* finisce la partita. (tid)</p> <p>9. Non usciremo di casa *perché* sta piovendo. (orsak)</p> <p>10. Lavorerò *finché* non avremo finito il progetto. (tid)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Quando arrivo a casa, *mi rilasso* subito (verb for relaxing).</p> <p>2. Studiamo fino a tardi *perché* domani abbiamo un esame (reason conjunction).</p> <p>3. *Appena* finisco il lavoro, ti chiamo (indicates immediacy).</p> <p>4. Non posso uscire, *se* non finisco i compiti (conditional conjunction).</p> <p>5. *Mentre* guardavo la TV, è suonato il telefono (indicates simultaneous actions).</p> <p>6. Partiamo *dopo* aver fatto colazione (sequence conjunction).</p> <p>7. *Non appena* arriverà il pacco, ti avviserò (indicates immediacy).</p> <p>8. Non era ancora arrivato *quando* ho iniziato a preoccuparmi (time conjunction).</p> <p>9. *Prima* di andare a letto, leggo sempre un libro (sequence conjunction).</p> <p>10. Tornerò a casa *se* il tempo sarà brutto (conditional conjunction).</p>
 

Exercise 3

 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.