Tidskonjunktioner Övningar på portugisiska

Tidskonjunktioner spelar en avgörande roll i portugisiska språket, precis som i svenskan. De hjälper oss att binda samman satser och uttrycka tidsrelationer mellan olika händelser. Genom att behärska dessa konjunktioner kan man skapa mer precisa och sammanhängande meningar, vilket är särskilt viktigt vid mer komplexa och detaljerade samtal eller skriftlig kommunikation. I portugisiskan finns det många tidskonjunktioner som kan verka liknande, men som används i olika sammanhang beroende på tidsaspekten de beskriver. I dessa övningar kommer vi att fokusera på att identifiera och korrekt använda tidskonjunktioner i portugisiska språket. Genom att öva på detta sätt kommer du inte bara att förbättra din grammatiska förståelse, utan också din förmåga att uttrycka dig mer exakt och flytande. Vi kommer att gå igenom de mest använda tidskonjunktionerna såsom "quando" (när), "enquanto" (medan), "assim que" (så snart som), och många fler. Varje övning är utformad för att ge dig praktisk erfarenhet och säkerställa att du känner dig trygg med att använda dessa viktiga grammatiska verktyg i dina egna meningar.

Exercise 1 

<p>1. Eu vou para a escola *quando* termina a chuva. (tidpunkt)</p> <p>2. Ela sempre lê um livro *antes* de dormir. (före en aktivitet)</p> <p>3. Nós vamos ao parque *depois* do almoço. (efter en aktivitet)</p> <p>4. Ele não sai de casa *enquanto* está chovendo. (under en aktivitet)</p> <p>5. Eles sempre tomam café *antes* do trabalho. (före en aktivitet)</p> <p>6. Vou ligar para você *assim que* chegar em casa. (omedelbart efter)</p> <p>7. Ela estudava *enquanto* ouvia música. (under en aktivitet)</p> <p>8. Vamos fazer um piquenique *quando* o tempo melhorar. (tidpunkt)</p> <p>9. Ele só joga videogame *depois* de fazer a lição de casa. (efter en aktivitet)</p> <p>10. Eu sempre corro no parque *antes* do café da manhã. (före en aktivitet)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu vou ao parque *quando* está sol (tidpunkt).</p> <p>2. Nós começamos a estudar *depois* do almoço (efter).</p> <p>3. Ele sempre lê um livro *antes* de dormir (före).</p> <p>4. Eles jogam futebol *enquanto* esperam o ônibus (samtidigt som).</p> <p>5. Ela não saiu de casa *porque* estava chovendo (orsak).</p> <p>6. Nós vamos viajar *assim que* as férias começarem (så snart som).</p> <p>7. Você pode vir *quando* terminar seu trabalho (tidpunkt).</p> <p>8. Eles ficaram na festa *até que* a música parou (tills).</p> <p>9. Eu não vou sair *se* estiver chovendo (villkor).</p> <p>10. Ela estudou *enquanto* ouvia música (samtidigt som).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu sempre tomo café *depois* do almoço (tidskonjunktion som betyder "efter").</p> <p>2. Nós vamos ao parque *quando* o sol se põe (tidskonjunktion som betyder "när").</p> <p>3. Ela lê um livro *enquanto* espera o ônibus (tidskonjunktion som betyder "medan").</p> <p>4. Estarei em casa *antes* do jantar (tidskonjunktion som betyder "före").</p> <p>5. Vou ligar para você *assim que* chegar em casa (tidskonjunktion som betyder "så snart som").</p> <p>6. Ele não sai de casa *sem* levar um guarda-chuva (tidskonjunktion som betyder "utan att").</p> <p>7. Sempre tomo banho *depois* de correr (tidskonjunktion som betyder "efter").</p> <p>8. Vamos ao cinema *depois que* o trabalho terminar (tidskonjunktion som betyder "efter att").</p> <p>9. Eu só estarei disponível *quando* terminar o relatório (tidskonjunktion som betyder "när").</p> <p>10. Ele estuda *enquanto* ouve música (tidskonjunktion som betyder "medan").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.