Träningsövningar för enkla tempus Övningar på engelska

Att behärska olika tempusformer är en grundläggande del av att bemästra det engelska språket. I detta avsnitt fokuserar vi på träningsövningar för enkla tempus, som är avgörande för att uttrycka handlingar och händelser på ett tydligt och korrekt sätt. Genom att öva på dessa former kommer du att förbättra din förmåga att tala och skriva engelska med självsäkerhet och precision. Här hittar du en rad övningar som hjälper dig att förstå och använda enkla tempus som presens, preteritum och futurum. Varje övning är utformad för att bygga upp din färdighet steg för steg, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Oavsett om du är nybörjare eller bara vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa träningsövningar att ge dig den praktik du behöver för att behärska de enkla tempusformerna i engelska.

Exercise 1 

<p>1. She *walks* to school every day (verb för daglig aktivitet).</p> <p>2. They *are* playing football in the park (verb för pågående handling).</p> <p>3. I *finished* my homework last night (verb för avslutad handling).</p> <p>4. He *will* buy a new car next month (verb för framtida handling).</p> <p>5. We *eat* dinner at 7 PM every evening (verb för rutin).</p> <p>6. She *is* reading a book right now (verb för pågående handling).</p> <p>7. I *visited* my grandmother last weekend (verb för avslutad handling).</p> <p>8. They *will* travel to Spain next summer (verb för framtida handling).</p> <p>9. He *drinks* coffee every morning (verb för rutin).</p> <p>10. We *are* watching a movie at the moment (verb för pågående handling).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She *reads* a book every evening (verb for att läsa).</p> <p>2. They *play* football on weekends (verb for att spela).</p> <p>3. He *is* very tired after work (verb for att vara).</p> <p>4. We *went* to the beach last summer (verb for att gå, i dåtid).</p> <p>5. I *eat* breakfast at 7 AM every day (verb för att äta).</p> <p>6. She *has* a cat named Whiskers (verb för att ha).</p> <p>7. They *will* travel to Spain next month (verb för framtid).</p> <p>8. He *writes* letters to his grandmother (verb för att skriva).</p> <p>9. We *are* happy to see you (verb för att vara).</p> <p>10. I *studied* hard for the exam last night (verb för att studera, i dåtid).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *plays* the piano every evening (verb for spelar).</p> <p>2. They *were* at the park yesterday (verb for var).</p> <p>3. He *is* reading a book right now (verb for är).</p> <p>4. We *will go* to the beach tomorrow (verb for ska gå).</p> <p>5. The cat *sleeps* on the couch during the day (verb for sover).</p> <p>6. I *visited* my grandparents last weekend (verb for besökte).</p> <p>7. She *will buy* groceries after work (verb for ska köpa).</p> <p>8. They *are watching* a movie at the moment (verb for tittar på).</p> <p>9. He *walks* to school every morning (verb for går).</p> <p>10. We *ate* dinner at a restaurant last night (verb for åt).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.