Träningsövningar för kontinuerliga tempus Övningar på engelska

Kontinuerliga tempus är en viktig del av den engelska grammatiken och används för att uttrycka pågående handlingar eller tillstånd. Dessa tempusformer hjälper oss att förmedla aktiviteter som äger rum just nu, har pågått under en viss tid eller kommer att pågå i framtiden. Genom att bemästra användningen av kontinuerliga tempus kan du förbättra din förmåga att kommunicera mer exakt och naturligt på engelska. I våra träningsövningar kommer du att få möjlighet att öva på att bilda och använda de olika formerna av kontinuerliga tempus, såsom presens, preteritum och futurum kontinuerlig form. Övningarna är utformade för att stegvis bygga upp din förståelse och färdighet. Du kommer att stöta på olika typer av uppgifter, inklusive fyll-i-blanketter, översättningar och skapande av egna meningar, vilket hjälper dig att internalisera reglerna och strukturerna för kontinuerliga tempus. Att regelbundet arbeta med dessa övningar kommer att stärka din grammatiska säkerhet och förbereda dig för att använda engelska i både tal och skrift. Börja dina övningar idag och märk hur din engelska förbättras genom att bemästra kontinuerliga tempus!

Exercise 1 

<p>1. She is *reading* a book (verb för att läsa).</p> <p>2. They are *playing* soccer in the park (verb för sport).</p> <p>3. He is *cooking* dinner for his family (verb för matlagning).</p> <p>4. We are *watching* a movie tonight (verb för att titta).</p> <p>5. I am *studying* for my exams (verb för att lära sig).</p> <p>6. The cat is *sleeping* on the sofa (verb för att sova).</p> <p>7. The children are *drawing* pictures in the classroom (verb för att rita).</p> <p>8. She is *writing* an email to her friend (verb för att skriva).</p> <p>9. We are *traveling* to France next week (verb för att resa).</p> <p>10. He is *listening* to music on his headphones (verb för att lyssna).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She is *studying* for her exams (studera).</p> <p>2. They were *playing* football in the park (leka).</p> <p>3. He will be *traveling* to Japan next week (resa).</p> <p>4. We are *cooking* dinner together (laga mat).</p> <p>5. I have been *reading* that book for hours (läsa).</p> <p>6. You are *talking* too loudly (prata).</p> <p>7. The cat was *sleeping* on the couch (sova).</p> <p>8. She will be *working* on her project all night (arbeta).</p> <p>9. They have been *waiting* for the bus since morning (vänta).</p> <p>10. I am *writing* a letter to my friend (skriva).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She is *reading* a book right now (verb for activity).</p> <p>2. They are *playing* soccer in the park (verb for sport).</p> <p>3. He is *cooking* dinner for his family (verb for preparing food).</p> <p>4. I am *studying* for my exams this week (verb for learning).</p> <p>5. The dog is *barking* at the mailman (verb for animal sound).</p> <p>6. We are *cleaning* the house this afternoon (verb for tidying up).</p> <p>7. She is *listening* to music on her headphones (verb for hearing).</p> <p>8. They are *dancing* at the party right now (verb for movement to music).</p> <p>9. He is *painting* a portrait of his friend (verb for creating art).</p> <p>10. I am *writing* an email to my boss (verb for communication).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.