Träningsövningar för perfekt kontinuerliga tempus Övningar på engelska

Träningsövningar för perfekt kontinuerliga tempus i engelska är ett viktigt steg i att bemästra språket och förbättra din grammatik. Perfekt kontinuerliga tempus används för att beskriva handlingar som började i det förflutna och fortsätter in i nuet eller som nyligen avslutats men har relevans för nuet. Dessa tempus kan vara utmanande att förstå och korrekt använda, men med våra övningar kan du få den träning som behövs för att känna dig säker i att använda dem i både tal och skrift. Våra övningar är utformade för att stegvis guida dig genom de olika aspekterna av perfekt kontinuerliga tempus, inklusive deras struktur, användning och vanliga fallgropar. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur dessa tempus fungerar och när det är lämpligt att använda dem. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad språkinlärare, kommer våra träningsövningar att hjälpa dig att förbättra din grammatik och bli mer flytande på engelska.

Exercise 1 

<p>1. She has *been reading* the book for three hours (läsa).</p> <p>2. They have *been working* on the project since last week (arbeta).</p> <p>3. He has *been running* every morning for the past month (springa).</p> <p>4. We have *been studying* for the exam all night (studera).</p> <p>5. The dog has *been barking* at the mailman for ten minutes (skälla).</p> <p>6. I have *been cooking* dinner since 5 PM (laga mat).</p> <p>7. She has *been practicing* the piano for two hours (öva).</p> <p>8. They have *been discussing* the new policy for the last hour (diskutera).</p> <p>9. He has *been watching* TV since he got home (titta på).</p> <p>10. We have *been planning* our vacation for months (planera).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *been studying* for hours (verb for learning).</p> <p>2. They have *been working* on the project all night (verb for labor).</p> <p>3. He has *been cooking* dinner for the family (verb for preparing food).</p> <p>4. We have *been waiting* for the bus for 20 minutes (verb for staying in one place).</p> <p>5. The children have *been playing* outside since morning (verb for recreation).</p> <p>6. I have *been reading* this book for a week (verb for reading).</p> <p>7. She has *been feeling* sick since yesterday (verb for experiencing an emotion or physical state).</p> <p>8. They have *been living* in this house for five years (verb for residing).</p> <p>9. He has *been traveling* around Europe for a month (verb for moving from place to place).</p> <p>10. We have *been watching* TV for the last two hours (verb for observing or viewing).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *has been studying* for her exams all week (verb for learning). Hon studerar för att klara tentamen.</p> <p>2. They *have been working* on the project since last month (verb for labor). De arbetar på ett projekt.</p> <p>3. We *have been waiting* for the bus for over an hour (verb for being patient). Vi väntar på transport.</p> <p>4. He *has been playing* the guitar for five years now (verb for music). Han spelar ett musikinstrument.</p> <p>5. The kids *have been painting* the fence all morning (verb for coloring). Barnen målar staketet.</p> <p>6. I *have been feeling* better since I started exercising (verb for emotion). Jag känner mig bättre.</p> <p>7. She *has been writing* her thesis for months (verb for creating text). Hon skriver en akademisk uppsats.</p> <p>8. They *have been traveling* across Europe this summer (verb for journey). De reser runt i Europa.</p> <p>9. He *has been cooking* dinner since 5 PM (verb for preparing food). Han lagar mat.</p> <p>10. I *have been reading* that novel for two weeks (verb for reading). Jag läser en roman.</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.