Träningsövningar för perfekta tempus Övningar på engelska

Att behärska olika tempus är avgörande för att kommunicera tydligt och korrekt på engelska. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad elev, kan rätt träning hjälpa dig att uttrycka dig med större säkerhet och precision. På denna sida hittar du en rad olika träningsövningar som är utformade för att förbättra din förståelse och användning av engelska tempus. Övningarna täcker allt från enkla presens- och preteritumformer till mer komplexa sammansatta tempus, och de är anpassade för att passa olika kunskapsnivåer. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du inte bara att förbättra din grammatik utan också din förmåga att använda korrekt tempus i olika sammanhang, vare sig det gäller tal eller skrift. Varje övning är utformad för att vara praktisk och engagerande, vilket hjälper dig att hålla motivationen uppe medan du lär dig. Så sätt igång och utforska våra träningsövningar för att ta ditt engelska språkbruk till nästa nivå!

Exercise 1 

<p>1. She *has eaten* all the cookies (verb för att konsumera mat).</p> <p>2. They *have visited* Paris twice this year (verb för att resa till en plats).</p> <p>3. He *has finished* his homework (verb för att slutföra en uppgift).</p> <p>4. We *have seen* that movie before (verb för att titta på något).</p> <p>5. I *have been* to the new museum (verb för att besöka en plats).</p> <p>6. The cat *has chased* the mouse around the house (verb för att jaga något).</p> <p>7. She *has written* three books so far (verb för att skapa text).</p> <p>8. They *have lived* in that house for ten years (verb för att bo på en plats).</p> <p>9. He *has taken* the dog for a walk (verb för att leda en hund).</p> <p>10. We *have met* them at the park several times (verb för att träffa någon).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *eaten* all the cookies (verb for consuming food).</p> <p>2. They have *finished* their homework (verb for completing a task).</p> <p>3. He has *been* to Paris three times (verb to indicate experience).</p> <p>4. We have *lived* in this city for ten years (verb for residing).</p> <p>5. I have *read* that book already (verb for engaging with written material).</p> <p>6. The dog has *barked* all night (verb for animal sound).</p> <p>7. She has *written* a letter to her friend (verb for composing text).</p> <p>8. They have *driven* across the country (verb for traveling by car).</p> <p>9. He has *taken* the last piece of cake (verb for acquiring something).</p> <p>10. We have *seen* that movie before (verb for watching something).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *has finished* her homework already (verb for completion).</p> <p>2. They *had left* the party before we arrived (verb for departing).</p> <p>3. By next year, I *will have graduated* from university (verb for completing a course).</p> <p>4. He *has been* to Paris three times (verb for visiting a place).</p> <p>5. We *had been waiting* for an hour when the bus finally came (verb for waiting).</p> <p>6. You *will have learned* a lot by the end of this course (verb for acquiring knowledge).</p> <p>7. I *have lost* my keys again (verb for misplacing something).</p> <p>8. By the time she called, I *had already cooked* dinner (verb for preparing food).</p> <p>9. They *will have moved* to their new house by next month (verb for relocating).</p> <p>10. He *has written* three books so far (verb for creating literature).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.