Underordnande konjunktioner Övningar på engelska

Underordnande konjunktioner är viktiga verktyg i svenska språket som hjälper oss att binda samman satser och uttrycka komplexa idéer. Dessa konjunktioner, som inkluderar ord som "eftersom", "när", "om" och "att", fungerar som broar mellan huvud- och bisatser, vilket gör våra meningar mer sammanhängande och uttrycksfulla. Att behärska användningen av underordnande konjunktioner är avgörande för att kunna skriva och tala flytande svenska, och det bidrar till en djupare förståelse av språkets struktur och nyanser. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera användningen av underordnande konjunktioner i olika kontexter och meningar. Genom att arbeta med dessa uppgifter, kommer du att bli bättre på att identifiera och korrekt använda dessa konjunktioner i ditt eget skrivande och tal. Oavsett om du är nybörjare eller har mer erfarenhet av svenska språket, kommer dessa övningar att hjälpa dig att förfina din grammatik och förbättra din kommunikativa förmåga.

Exercise 1 

<p>1. She couldn't go to the party *because* she was feeling sick (orsak).</p> <p>2. They decided to stay home *since* it was raining heavily (orsak).</p> <p>3. I will call you *when* I get home from work (tid).</p> <p>4. He finished his homework *before* he went out to play (tid).</p> <p>5. I will join you *if* I finish my work on time (villkor).</p> <p>6. She went to bed early *so that* she could wake up refreshed (syfte).</p> <p>7. We can start the meeting *after* everyone arrives (tid).</p> <p>8. Although* it was a sunny day, he took an umbrella (kontrast).</p> <p>9. They moved to a new city *so that* their children could attend a better school (syfte).</p> <p>10. I can't leave the house *until* I find my keys (tid).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She stayed home *because* it was raining (orsak).</p> <p>2. He went to bed early *so that* he could wake up on time (syfte).</p> <p>3. We can start the meeting *after* everyone arrives (tid).</p> <p>4. I will call you *when* I get home (tid).</p> <p>5. She studied hard *although* she was tired (motsättning).</p> <p>6. We will go hiking *unless* it rains (villkor).</p> <p>7. He didn't eat dinner *since* he wasn't hungry (orsak).</p> <p>8. She'll visit you *if* she has time (villkor).</p> <p>9. They played outside *while* their parents cooked dinner (tid).</p> <p>10. He practiced every day *so* he could improve (syfte).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She couldn't come to the party *because* she was sick (anledningen till något).</p> <p>2. We will wait here *until* the bus arrives (tidpunkt för något).</p> <p>3. He didn't win the game *although* he tried his best (motsatsen till förväntat resultat).</p> <p>4. They decided to go hiking *even though* it was raining (motsatsen till logiskt beslut).</p> <p>5. I'll call you *when* I get home (tidpunkt för en framtida handling).</p> <p>6. I stayed up late *so that* I could finish my homework (ändamål).</p> <p>7. She brought an umbrella *in case* it rained (förutsättning för något).</p> <p>8. We went inside *because* it was too cold outside (anledningen till något).</p> <p>9. He will not leave *unless* you tell him to (villkor för något).</p> <p>10. They started eating *before* I arrived (tidpunkt för något i förhållande till annan händelse).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.