Underordnande konjunktioner Övningar på franska språket

Underordnande konjunktioner, eller subordination conjunctions på franska, är en viktig del av språket som hjälper till att binda ihop meningar och skapa mer komplexa strukturer. Dessa konjunktioner, som inkluderar ord som "parce que" (eftersom), "quand" (när) och "si" (om), används för att introducera bisatser som ger ytterligare information eller förklaringar till huvudsatsen. Att behärska användningen av underordnande konjunktioner är avgörande för att kunna uttrycka sig nyanserat och korrekt på franska. För att förbättra din förståelse och användning av dessa viktiga ord och fraser, erbjuder vi en rad grammatikövningar som är utformade för att stärka dina färdigheter. Övningarna täcker allt från grundläggande till avancerade nivåer och inkluderar både skriftliga och muntliga uppgifter. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att kunna konstruera mer komplexa meningar och förbättra din övergripande kommunikationsförmåga på franska.

Exercise 1 

<p>1. Il pleure *parce qu'*il a perdu son jouet (orsak).</p> <p>2. Je resterai ici *jusqu'à ce que* tu reviennes (tidsuttryck).</p> <p>3. Ils ont décidé de partir *bien que* la météo soit mauvaise (koncession).</p> <p>4. Marie a réussi son examen *alors que* elle n'avait pas beaucoup étudié (kontrast).</p> <p>5. Nous partirons en vacances *dès que* nous aurons terminé ce projet (tidsuttryck).</p> <p>6. Il est venu *afin que* nous puissions discuter (ändamål).</p> <p>7. Je ne peux pas venir *à moins que* tu ne m'invites (villkor).</p> <p>8. Il travaille dur *pour que* sa famille soit fière de lui (ändamål).</p> <p>9. Je te le dirai *si* tu promets de garder le secret (villkor).</p> <p>10. Nous devrons attendre *jusqu'à ce que* le train arrive (tidsuttryck).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il reste à la maison *parce que* il fait froid dehors (orsak).</p> <p>2. Elle ne sortira pas *à moins que* il ne pleuve pas (villkor).</p> <p>3. Je t'appellerai *dès que* j'arriverai à la gare (tid).</p> <p>4. Nous devons partir maintenant *avant que* il ne soit trop tard (tid).</p> <p>5. Il a pris un parapluie *bien que* il ne pleuvait pas (motsättning).</p> <p>6. Ils sont restés à l'intérieur *pendant que* il pleuvait (tid).</p> <p>7. Je réussirai cet examen *pourvu que* j'étudie beaucoup (villkor).</p> <p>8. Il est venu *afin que* il puisse te parler (syfte).</p> <p>9. Elle a acheté ce livre *parce qu'* elle aime lire (orsak).</p> <p>10. Nous irons à la plage *à condition que* il fasse beau (villkor).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il attend *jusqu'à ce que* tu arrives (konjunktion för tid).</p> <p>2. Elle travaille dur *parce que* elle veut réussir (konjunktion för orsak).</p> <p>3. Tu peux venir *à condition que* tu sois à l'heure (konjunktion för villkor).</p> <p>4. Nous irons au parc *afin que* les enfants puissent jouer (konjunktion för syfte).</p> <p>5. Marie est restée à la maison *puisque* elle était malade (konjunktion för orsak).</p> <p>6. Il parle doucement *pour que* tout le monde puisse comprendre (konjunktion för syfte).</p> <p>7. On a décidé de partir *bien que* il pleuve (konjunktion för motsättning).</p> <p>8. Je vais au supermarché *afin que* tu n'aies pas à le faire (konjunktion för syfte).</p> <p>9. Elle étudie beaucoup *alors que* ses amis sortent (konjunktion för motsättning).</p> <p>10. Je lui ai téléphoné *avant que* il parte en voyage (konjunktion för tid).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.