Underordnande konjunktioner Övningar på tyska språket

Underordnande konjunktioner spelar en avgörande roll i tyska språket genom att binda samman huvudsatser med bisatser och skapa mer komplexa meningar. Dessa konjunktioner, såsom "weil" (eftersom), "dass" (att), och "wenn" (om/när), påverkar ordföljden i en mening genom att skicka verbet till slutet av bisatsen. Att behärska användningen av underordnande konjunktioner är därför nödvändigt för att kunna uttrycka sig korrekt och nyanserat på tyska. Våra grammatikövningar är utformade för att hjälpa dig förstå och använda underordnande konjunktioner effektivt. Genom praktiska exempel och interaktiva uppgifter får du möjlighet att öva på att konstruera meningar där dessa konjunktioner används, samt att identifiera och korrigera vanliga fel. Oavsett om du är nybörjare eller vill fördjupa dina kunskaper, kommer dessa övningar att stärka din förmåga att kommunicera på tyska med större säkerhet och precision.

Exercise 1 

<p>1. Ich bleibe zu Hause, *weil* es regnet (orsak).</p> <p>2. Sie ging ins Bett, *obwohl* sie nicht müde war (kontrast).</p> <p>3. Er arbeitet hart, *damit* er seine Ziele erreicht (syfte).</p> <p>4. Wir warteten im Café, *bis* der Regen aufhörte (tid).</p> <p>5. Sie konnte nicht kommen, *da* sie krank war (orsak).</p> <p>6. Ich mache meine Hausaufgaben, *während* du das Abendessen kochst (samtidighet).</p> <p>7. Er blieb zu Hause, *obwohl* seine Freunde ihn eingeladen hatten (kontrast).</p> <p>8. Ich werde warten, *bis* du zurückkommst (tid).</p> <p>9. Sie ging früh ins Bett, *damit* sie am nächsten Tag ausgeruht war (syfte).</p> <p>10. Wir gingen spazieren, *obwohl* es kalt war (kontrast).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich kann nicht kommen, *weil* ich krank bin (orsak).</p> <p>2. Sie rufen mich an, *wenn* sie angekommen sind (tidpunkt).</p> <p>3. Er hat das Buch gelesen, *obwohl* er müde war (motstrid).</p> <p>4. Wir bleiben zu Hause, *damit* wir uns ausruhen können (syfte).</p> <p>5. Sie geht spazieren, *während* es regnet (samtidighet).</p> <p>6. Ich werde warten, *bis* du zurückkommst (gräns).</p> <p>7. Sie kauft das Kleid, *obwohl* es teuer ist (motstrid).</p> <p>8. Wir gehen ins Kino, *wenn* wir Zeit haben (villkor).</p> <p>9. Er hat das Spiel gewonnen, *weil* er hart trainiert hat (orsak).</p> <p>10. Sie singt, *während* sie Klavier spielt (samtidighet).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er wartet, *bis* sie ankommt (underordnande konjunktion, indikerar tidpunkt).</p> <p>2. Ich weiß nicht, *ob* er kommen wird (underordnande konjunktion, uttrycker osäkerhet).</p> <p>3. Sie ging nach Hause, *weil* sie müde war (underordnande konjunktion, anger orsak).</p> <p>4. Wir bleiben hier, *damit* du nicht allein bist (underordnande konjunktion, uttrycker syfte).</p> <p>5. Ich habe das Buch gelesen, *obwohl* es langweilig war (underordnande konjunktion, uttrycker motsats).</p> <p>6. Er arbeitet hart, *damit* er erfolgreich wird (underordnande konjunktion, uttrycker syfte).</p> <p>7. Ich kann nicht kommen, *weil* ich krank bin (underordnande konjunktion, anger orsak).</p> <p>8. Ruf mich an, *wenn* du Zeit hast (underordnande konjunktion, anger tidpunkt).</p> <p>9. Sie blieb im Bett, *obwohl* sie nicht müde war (underordnande konjunktion, uttrycker motsats).</p> <p>10. Er fragte, *ob* ich ihn begleiten möchte (underordnande konjunktion, uttrycker osäkerhet).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.