Vanliga oregelbundna verb Övningar på engelska

Att lära sig vanliga oregelbundna verb på engelska är en viktig del av att behärska språket. Dessa verb följer inte de vanliga reglerna för verbböjning, vilket gör dem särskilt utmanande för många elever. Genom att öva på dessa verb kan du förbättra din förmåga att kommunicera effektivt på engelska och undvika vanliga misstag. I denna sektion kommer du att hitta en rad övningar som hjälper dig att memorera och korrekt använda vanliga oregelbundna verb i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att vara både pedagogiska och engagerande, så att du kan lära dig på ett roligt och effektivt sätt. Vi har inkluderat exempelmeningar, fyll-i-övningar och andra interaktiva metoder för att hjälpa dig att befästa din kunskap. Genom att systematiskt arbeta igenom dessa uppgifter kommer du snart att märka en förbättring i din förmåga att använda oregelbundna verb korrekt i både tal och skrift. Lycka till med dina studier och kom ihåg att övning ger färdighet!

Exercise 1 

<p>1. She has *gone* to the market (verb för att åka iväg).</p> <p>2. He *ran* faster than anyone else in the race (verb för att springa).</p> <p>3. They *saw* a movie last night (verb för att titta).</p> <p>4. I have *eaten* all the cookies (verb för att äta).</p> <p>5. She *took* the book from the shelf (verb för att ta).</p> <p>6. We have *written* a letter to our friends (verb för att skriva).</p> <p>7. He *broke* his leg while playing football (verb för att gå sönder).</p> <p>8. They *drank* all the juice at the party (verb för att dricka).</p> <p>9. She has *spoken* to her teacher about the problem (verb för att prata).</p> <p>10. I *fell* off my bike yesterday (verb för att ramla).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She has *eaten* all the cookies (verb for consuming food).</p> <p>2. They *went* to the park yesterday (verb for movement in past tense).</p> <p>3. He has *written* a letter to his friend (verb for creating text).</p> <p>4. We have *seen* that movie twice (verb for observing with eyes).</p> <p>5. The cat *caught* a mouse (verb for capturing).</p> <p>6. I have *bought* a new car (verb for purchasing).</p> <p>7. She *taught* the children to read (verb for giving lessons).</p> <p>8. He *knew* the answer to the question (verb for having knowledge).</p> <p>9. They have *taken* all the books from the library (verb for removing).</p> <p>10. The dog *ran* across the field (verb for moving quickly).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She has *gone* to the market (verb for movement).</p> <p>2. He *ate* all the cookies before dinner (verb for consuming food).</p> <p>3. They *saw* a movie last night (verb for visual perception).</p> <p>4. She *took* the train to work (verb for taking transport).</p> <p>5. We have *written* a letter to our friend (verb for writing).</p> <p>6. He *drank* a glass of water after his run (verb for consuming liquid).</p> <p>7. She *bought* a new dress for the party (verb for purchasing).</p> <p>8. They have *run* a marathon together (verb for running).</p> <p>9. He *spoke* to his teacher after class (verb for speaking).</p> <p>10. She has *chosen* the blue paint for the walls (verb for making a choice).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.