Vanliga prepositionella fraser Övningar på italienska språket

Att behärska prepositionella fraser är en viktig del av att lära sig italienska. Dessa fraser är ofta små men kraftfulla komponenter som kan ändra betydelsen av en mening dramatiskt. Genom att förstå och använda vanliga prepositionella fraser korrekt kan du förbättra både din tal- och skrivförmåga avsevärt. På den här sidan kommer vi att utforska några av de mest frekvent använda prepositionella fraserna i italienskan, vilket hjälper dig att uttrycka dig mer exakt och naturligt. Prepositioner i italienska kan vara lite knepiga eftersom de inte alltid motsvarar svenska prepositioner direkt. För att göra det lättare för dig har vi samlat olika övningar som fokuserar på vanliga prepositionella fraser. Dessa övningar är utformade för att förbättra din förståelse och förmåga att använda dessa fraser i olika sammanhang. Genom att regelbundet öva på dessa fraser kommer du snart att märka en förbättring i hur flytande och korrekt du kan kommunicera på italienska.

Exercise 1 

<p>1. Ho messo il libro *sul* tavolo (preposition som betyder "på").</p> <p>2. Andiamo *in* Italia l'anno prossimo (preposition som betyder "till" och används med länder).</p> <p>3. Lui vive *con* i suoi genitori (preposition som betyder "med").</p> <p>4. Il cane è *sotto* la sedia (preposition som betyder "under").</p> <p>5. Vado *a* scuola ogni giorno (preposition som betyder "till" och används med platser).</p> <p>6. La penna è *nella* borsa (preposition som betyder "i" och används med feminina ord).</p> <p>7. Ho comprato il regalo *per* te (preposition som betyder "för").</p> <p>8. Il gatto è *sopra* il tetto (preposition som betyder "på" eller "över").</p> <p>9. Lei arriva *da* Roma domani (preposition som betyder "från").</p> <p>10. Stiamo aspettando *davanti* alla porta (preposition som betyder "framför").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Lui va *al* supermercato (preposition som används för att ange plats).</p> <p>2. Lei è nata *in* Italia (preposition som används för att ange land).</p> <p>3. Io vado *a* scuola ogni giorno (preposition som används för att ange plats).</p> <p>4. Loro abitano *in* una casa grande (preposition som används för att ange byggnad).</p> <p>5. Andiamo *a* Roma per le vacanze (preposition som används för att ange stad).</p> <p>6. Maria parla *con* il suo amico (preposition som används för att ange sällskap).</p> <p>7. Ho comprato un regalo *per* te (preposition som används för att ange mottagare).</p> <p>8. Il libro è *sul* tavolo (preposition som används för att ange position ovanpå).</p> <p>9. La macchina è *di* mio padre (preposition som används för att ange ägande).</p> <p>10. Ci vediamo *alle* cinque (preposition som används för att ange tid).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Domani andiamo *al* mare (preposition som anger riktning).</p> <p>2. Ho messo il libro *sul* tavolo (preposition som anger placering).</p> <p>3. Parliamo *di* te (preposition som anger ämne).</p> <p>4. Parto *per* Roma domani (preposition som anger destination).</p> <p>5. Il gatto è nascosto *sotto* il letto (preposition som anger plats).</p> <p>6. Sono *in* biblioteca a studiare (preposition som anger plats).</p> <p>7. La lettera è *da* Maria (preposition som anger ursprung).</p> <p>8. Il treno arriva *a* mezzogiorno (preposition som anger tid).</p> <p>9. Vado *con* i miei amici (preposition som anger sällskap).</p> <p>10. Lavoro *in* ufficio (preposition som anger plats).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.