Verb med prepositionsobjekt Övningar på tyska språket

Att bemästra verb med prepositionsobjekt är en viktig del av att behärska tyska språket. Dessa konstruktioner är mycket vanliga och kan vara utmanande för svenska talare eftersom de ofta skiljer sig från motsvarande svenska uttryck. I tyskan binder specifika prepositioner verb till deras objekt, vilket skapar unika betydelser och användningar. Att förstå och använda dessa korrekt är avgörande för att kommunicera effektivt och nyanserat på tyska. Våra grammatikövningar är utformade för att hjälpa dig att öva och förbättra din förståelse för dessa konstruktioner. Genom att arbeta igenom olika typer av övningar, från fyll-i-blanketter till översättningar och flervalsfrågor, kommer du att få en djupare insikt i hur verb med prepositionsobjekt fungerar i olika sammanhang. Detta kommer inte bara att stärka din grammatiska kompetens utan också öka ditt självförtroende när du talar och skriver på tyska.

Exercise 1 

<p>1. Er interessiert sich *für* Geschichte (preposition for interest).</p> <p>2. Sie wartet *auf* den Bus (preposition for waiting).</p> <p>3. Wir denken *an* unsere Kindheit (preposition for thinking).</p> <p>4. Ich träume *von* einem großen Haus (preposition for dreaming).</p> <p>5. Sie erinnert sich *an* ihren ersten Schultag (preposition for remembering).</p> <p>6. Er beschwert sich *über* das Essen (preposition for complaining).</p> <p>7. Ich freue mich *auf* den Urlaub (preposition for looking forward to).</p> <p>8. Sie kümmert sich *um* ihre Großmutter (preposition for taking care of).</p> <p>9. Wir sprechen *mit* dem Lehrer (preposition for speaking with).</p> <p>10. Er ärgert sich *über* den Lärm (preposition for being annoyed by).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Er denkt oft *an* seine Familie (preposition that indicates a direction or target).</p> <p>2. Sie interessiert sich *für* Kunst (preposition that shows interest or concern).</p> <p>3. Wir freuen uns *auf* den Urlaub (preposition used with events or future occasions).</p> <p>4. Er wartet *auf* den Bus (preposition that indicates expectation or waiting).</p> <p>5. Sie spricht *über* das Wetter (preposition used when talking about a topic).</p> <p>6. Ich erinnere mich *an* meinen ersten Schultag (preposition used with memory or recollection).</p> <p>7. Er träumt *von* einer Weltreise (preposition indicating dreaming or imagining).</p> <p>8. Sie sorgt sich *um* ihre Gesundheit (preposition indicating concern or worry).</p> <p>9. Ich denke *an* das schöne Wochenende (preposition indicating a mental focus or thought).</p> <p>10. Wir lachen *über* den Witz (preposition used when laughing about something).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er wartet *auf* den Bus (preposition often used with 'warten').</p> <p>2. Sie hat sich *über* das Geschenk gefreut (preposition used for expressing joy or happiness).</p> <p>3. Wir denken *an* unseren Urlaub (preposition used with 'denken').</p> <p>4. Maria interessiert sich *für* Kunst (preposition used with 'interessieren').</p> <p>5. Er hat sich *mit* seiner Freundin getroffen (preposition used with 'treffen').</p> <p>6. Ich habe Angst *vor* Spinnen (preposition used with 'Angst haben').</p> <p>7. Sie spricht *mit* ihrem Lehrer (preposition used with 'sprechen').</p> <p>8. Er träumt *von* einem besseren Leben (preposition used with 'träumen').</p> <p>9. Wir lachen *über* den Witz (preposition used with 'lachen').</p> <p>10. Sie bedankt sich *bei* ihren Eltern (preposition used with 'bedanken').</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.