Villkors konjunktioner Övningar på franska språket

Villkors konjunktioner är en viktig del av det franska språket, och deras korrekta användning kan drastiskt förbättra din förmåga att kommunicera effektivt. Dessa konjunktioner används för att uttrycka olika typer av villkor och är oumbärliga för att formulera komplexa meningar. Genom att förstå och öva på dessa konjunktioner kommer du att kunna förbättra både din skriftliga och muntliga franska, och du kommer att kunna använda språket mer nyanserat och exakt. I våra grammatikövningar fokuserar vi på att stärka din förståelse för hur villkors konjunktioner fungerar i olika sammanhang. Du kommer att möta en rad olika övningar som hjälper dig att känna igen och korrekt använda konjunktioner som "si" (om), "à condition que" (på villkor att), och "pourvu que" (förutsatt att). Genom praktiska exempel och interaktiva uppgifter kommer du snart att bemästra konsten att använda dessa viktiga delar av fransk grammatik. Ta dig tid att arbeta igenom övningarna noggrant, och du kommer snart att märka en betydande förbättring i din franska.

Exercise 1 

<p>1. Si tu *veux* réussir, il faut travailler dur (vilja).</p> <p>2. Nous irons au cinéma *à condition que* tu fasses tes devoirs (på villkor att).</p> <p>3. *Pourvu qu'*il fasse beau demain, nous ferons un pique-nique (så länge som).</p> <p>4. Je partirai en vacances *dès que* j'aurai fini mon projet (så snart som).</p> <p>5. *Tant que* tu respecteras les règles, tout ira bien (så länge som).</p> <p>6. Il réussira l'examen *à condition qu'*il étudie sérieusement (på villkor att).</p> <p>7. *À moins que* tu ne préfères rester à la maison, nous irons au parc (om inte).</p> <p>8. Je te prêterai mon livre *à condition que* tu me le rendes demain (på villkor att).</p> <p>9. *Pourvu que* tu sois ponctuel, nous commencerons la réunion à l'heure (så länge som).</p> <p>10. *À moins qu'*il ne pleuve, nous ferons une promenade cet après-midi (om inte).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il ne viendra pas *si* tu ne l'invites pas (villkors konjunktion som används för att uttrycka en förutsättning).</p> <p>2. *À moins que* tu ne veuilles partir maintenant, nous devrions attendre un peu (villkors konjunktion som betyder 'om inte').</p> <p>3. Elle réussira son examen *à condition que* elle étudie sérieusement (villkors konjunktion som används för att uttrycka ett villkor).</p> <p>4. Je sortirai avec toi *pourvu que* tu finisses tes devoirs d'abord (villkors konjunktion som betyder 'så länge som').</p> <p>5. Ils ne feront rien *sauf si* tu leur dis quoi faire (villkors konjunktion som betyder 'utom om').</p> <p>6. Nous irons à la plage demain *à condition qu'*il fasse beau (villkors konjunktion som används för att uttrycka ett villkor om vädret).</p> <p>7. *Pour peu que* tu aies un peu de patience, tout ira bien (villkors konjunktion som betyder 'förutsatt att').</p> <p>8. Nous réussirons ce projet *à moins que* quelque chose ne tourne mal (villkors konjunktion som betyder 'om inte').</p> <p>9. *En supposant que* tu sois d'accord, nous commencerons demain (villkors konjunktion som betyder 'förutsatt att').</p> <p>10. Il ne viendra que *si* tu le demandes poliment (villkors konjunktion som används för att uttrycka en förutsättning).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Si tu *veux* réussir, il faut travailler dur (verb for desire).</p> <p>2. Il aura assez d'argent *à condition que* il économise (condition for saving).</p> <p>3. Si elle *était* plus patiente, elle réussirait mieux (verb for being).</p> <p>4. Il viendra *à moins que* il soit malade (condition for not being sick).</p> <p>5. Je te prêterai mon livre *pourvu que* tu me le rendes (condition for returning).</p> <p>6. Si nous *avions* plus de temps, nous voyagerions plus souvent (verb for having).</p> <p>7. Elle n'ira pas à la fête *à moins que* tu l'invites (condition for being invited).</p> <p>8. Tu peux sortir *à condition que* tu finisses tes devoirs (condition for finishing).</p> <p>9. Ils arriveront à l'heure *pourvu que* le train ne soit pas en retard (condition for the train).</p> <p>10. Si j'*étais* toi, je parlerais au professeur (verb for being).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.