Artiklar med oräknbara substantiv Övningar på engelska

Artiklar med oräknbara substantiv kan vara en utmaning för dem som lär sig engelska, eftersom dessa substantiv inte följer samma regler som de räknbara substantiven. På engelska används ofta "a" eller "an" framför räknbara substantiv i singular form, men när det gäller oräknbara substantiv, som "water", "information" eller "advice", krävs en annan strategi. Dessa substantiv tar ingen artikel när de är i sin enkla form, men kan ibland kräva "some" eller "any" beroende på sammanhanget. För att behärska användningen av artiklar med oräknbara substantiv är det viktigt att förstå deras natur och kontext. I denna sektion finner du övningar som hjälper dig att identifiera oräknbara substantiv och välja rätt artikel eller kvantifierare beroende på meningens betydelse. Dessa övningar är utformade för att förbättra din grammatik och göra dig mer säker i din engelska användning. Genom att öva regelbundet kan du undvika vanliga fel och bli mer flytande i din kommunikation.

Exercise 1 

<p>1. She poured *some* milk into the bowl (någon mängd av något flytande).</p> <p>2. There is *no* sugar left in the jar (avsaknad av något).</p> <p>3. Can you give me *a little* advice on this matter? (lite av något abstrakt).</p> <p>4. He made *a lot of* progress in his studies (stor mängd av något abstrakt).</p> <p>5. I need *some* information about the new project (någon mängd av något abstrakt).</p> <p>6. There was *a bit of* water in the glass (lite av något flytande).</p> <p>7. She has *much* patience with her students (stor mängd av något abstrakt).</p> <p>8. They have *plenty of* furniture in their new house (stor mängd av något som inte kan räknas).</p> <p>9. We need *more* time to complete the assignment (ytterligare av något abstrakt).</p> <p>10. He showed *little* interest in the topic (liten mängd av något abstrakt).</p>
 

Exercise 2

<p>1. I need *advice* on this matter (ett råd på engelska).</p> <p>2. She gave me *information* about the event (upplysningar eller fakta).</p> <p>3. Could you pass me *water*, please? (vätska man dricker).</p> <p>4. We had *fun* at the party last night (roligt på engelska).</p> <p>5. He showed a lot of *patience* with the children (tålamod på engelska).</p> <p>6. There is *furniture* in every room of the house (möbler på engelska).</p> <p>7. We need *equipment* for our camping trip (utrustning på engelska).</p> <p>8. She has a lot of *knowledge* about history (kunskap på engelska).</p> <p>9. Please give me some *sugar* for my coffee (sött ämne man sätter i kaffe).</p> <p>10. The doctor gave me *advice* on how to stay healthy (råd på engelska).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She poured *some* milk into the glass (mängdord för en obestämd mängd).</p> <p>2. I need *a little* time to finish this project (mängdord för en liten mängd).</p> <p>3. There isn't *much* sugar left in the jar (mängdord för en stor mängd).</p> <p>4. He added *a bit of* salt to the soup (mängdord för en liten mängd).</p> <p>5. Can you give me *some* advice on this matter? (mängdord för en obestämd mängd).</p> <p>6. They had *a lot of* fun at the party (mängdord för en stor mängd).</p> <p>7. She doesn't have *much* information about the new policy (mängdord för en stor mängd).</p> <p>8. We need *some* more water for the plants (mängdord för en obestämd mängd).</p> <p>9. He drank *a little* wine during the dinner (mängdord för en liten mängd).</p> <p>10. There is *no* evidence to support his claim (mängdord för avsaknad av något).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.