Bestämda artiklar i ackusativ kasus Övningar på tyska språket

Bestämda artiklar i ackusativ kasus är en grundläggande del av den tyska grammatiken som kan vara lite knepig för många svensktalande att förstå. I tyskan ändras nämligen den bestämda artikeln beroende på om substantivet är subjekt eller objekt i en mening. Ackusativ kasus används när substantivet är det direkta objektet, det vill säga den som blir utsatt för handlingen. I svenskan ser vi ingen skillnad på artikeln i sådana fall, men i tyskan måste vi använda rätt form av den bestämda artikeln: "den" för maskulinum, "die" för femininum, "das" för neutrum och "die" för plural. För att bemästra detta är det viktigt att öva på olika meningar och situationer där ackusativ kasus används. Genom att arbeta med våra övningar kommer du att få en bättre förståelse för hur man korrekt använder bestämda artiklar i ackusativ kasus och bli mer säker på att konstruera meningar på tyska. Vi har sammanställt en rad olika uppgifter som hjälper dig att befästa dina kunskaper och förbättra din tyska grammatik. Låt oss sätta igång och fördjupa oss i detta viktiga grammatiska område!

Exercise 1 

<p>1. Er kauft *den* Apfel im Supermarkt (bestämd artikel, maskulinum).</p> <p>2. Sie liest *das* Buch in der Bibliothek (bestämd artikel, neutrum).</p> <p>3. Ich habe *die* Katze auf dem Baum gesehen (bestämd artikel, femininum).</p> <p>4. Wir besuchen *den* Arzt morgen (bestämd artikel, maskulinum).</p> <p>5. Er isst *das* Brot zum Frühstück (bestämd artikel, neutrum).</p> <p>6. Sie hat *die* Blume im Garten gepflückt (bestämd artikel, femininum).</p> <p>7. Ich nehme *den* Bus zur Arbeit (bestämd artikel, maskulinum).</p> <p>8. Du hast *das* Fahrrad repariert (bestämd artikel, neutrum).</p> <p>9. Sie malt *die* Wand im Wohnzimmer (bestämd artikel, femininum).</p> <p>10. Wir sehen *den* Film im Kino (bestämd artikel, maskulinum).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich sehe *den* Hund im Park. (bestämd artikel för maskulint substantiv)</p> <p>2. Sie kauft *das* Buch im Laden. (bestämd artikel för neutrum substantiv)</p> <p>3. Wir lieben *die* Blumen im Garten. (bestämd artikel för feminint substantiv)</p> <p>4. Er besucht *den* Arzt morgen. (bestämd artikel för maskulint substantiv)</p> <p>5. Sie findet *das* Spielzeug unter dem Tisch. (bestämd artikel för neutrum substantiv)</p> <p>6. Ihr trefft *die* Lehrerin nach der Schule. (bestämd artikel för feminint substantiv)</p> <p>7. Sie bringen *den* Stuhl ins Wohnzimmer. (bestämd artikel för maskulint substantiv)</p> <p>8. Wir malen *das* Bild im Kunstunterricht. (bestämd artikel för neutrum substantiv)</p> <p>9. Er liest *die* Zeitung jeden Morgen. (bestämd artikel för feminint substantiv)</p> <p>10. Sie kaufen *den* Apfel auf dem Markt. (bestämd artikel för maskulint substantiv)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich sehe *den* Hund (Ackusativ artikel för maskulinum singular).</p> <p>2. Sie kauft *das* Buch (Ackusativ artikel för neutrum singular).</p> <p>3. Er liebt *die* Katze (Ackusativ artikel för femininum singular).</p> <p>4. Wir besuchen *den* Freund (Ackusativ artikel för maskulinum singular).</p> <p>5. Ihr spielt *das* Spiel (Ackusativ artikel för neutrum singular).</p> <p>6. Sie trägt *die* Jacke (Ackusativ artikel för femininum singular).</p> <p>7. Du suchst *den* Schlüssel (Ackusativ artikel för maskulinum singular).</p> <p>8. Sie isst *das* Brot (Ackusativ artikel för neutrum singular).</p> <p>9. Er findet *die* Tasche (Ackusativ artikel för femininum singular).</p> <p>10. Wir fahren *den* Wagen (Ackusativ artikel för maskulinum singular).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.