Bestämda artiklar Övningar på portugisiska

Bestämda artiklar är en grundläggande del av det portugisiska språket som kan skapa förvirring för svensktalande. Till skillnad från svenskan, där vi har en enda form för bestämd artikel (den, det, de), har portugisiskan fyra olika former beroende på genus och antal: "o" och "a" för singular, samt "os" och "as" för plural. Att lära sig när och hur man använder dessa artiklar korrekt är avgörande för att kunna uttrycka sig tydligt och korrekt på portugisiska. I de följande övningarna kommer du att få möjlighet att träna på att identifiera och använda de bestämda artiklarna i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att förstärka din förståelse och säkerhet i att använda "o", "a", "os" och "as" på rätt sätt. Genom att arbeta igenom dessa exempel kommer du att få en djupare inblick i hur bestämda artiklar fungerar i portugisiskan och hur du kan använda dem för att förbättra din språkliga precision.

Exercise 1 

<p>1. Eu vi *o* gato no jardim (bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>2. *A* menina está brincando no parque (bestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>3. *Os* livros estão na estante (bestämd artikel för plural maskulina substantiv).</p> <p>4. *As* flores estão na mesa (bestämd artikel för plural feminina substantiv).</p> <p>5. Eu comprei *o* carro vermelho (bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>6. *A* casa é muito bonita (bestämd artikel för feminina substantiv).</p> <p>7. *Os* cães estão latindo (bestämd artikel för plural maskulina substantiv).</p> <p>8. *As* crianças estão na escola (bestämd artikel för plural feminina substantiv).</p> <p>9. Eu gosto de *o* filme que vimos ontem (bestämd artikel för maskulina substantiv).</p> <p>10. *A* professora é muito simpática (bestämd artikel för feminina substantiv).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ela colocou *o* livro na mesa (bestämd artikel för maskulint substantiv). </p> <p>2. *A* casa é grande e bonita (bestämd artikel för feminint substantiv).</p> <p>3. Vamos ao cinema às sete *da* noite (bestämd artikel med preposition för feminint substantiv).</p> <p>4. As crianças adoram *os* brinquedos novos (bestämd artikel för maskulint plural substantiv).</p> <p>5. Eu comprei flores para *a* professora (bestämd artikel för feminint substantiv).</p> <p>6. Ele colocou *os* sapatos na entrada (bestämd artikel för maskulint plural substantiv).</p> <p>7. O gato está em cima *do* sofá (bestämd artikel med preposition för maskulint substantiv).</p> <p>8. As ruas *da* cidade estão limpas (bestämd artikel med preposition för feminint substantiv).</p> <p>9. Eles visitaram *o* museu na semana passada (bestämd artikel för maskulint substantiv).</p> <p>10. Ela gosta *das* flores do jardim (bestämd artikel med preposition för feminint plural substantiv).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu vejo *o* carro todos os dias (maskulinum singular bestämd artikel).</p> <p>2. *A* casa é muito bonita (femininum singular bestämd artikel).</p> <p>3. *Os* livros estão na mesa (maskulinum plural bestämd artikel).</p> <p>4. *As* crianças estão brincando no parque (femininum plural bestämd artikel).</p> <p>5. Eu gosto de *o* cachorro do meu amigo (maskulinum singular bestämd artikel).</p> <p>6. *A* escola fica perto da minha casa (femininum singular bestämd artikel).</p> <p>7. *Os* gatos estão dormindo no sofá (maskulinum plural bestämd artikel).</p> <p>8. *As* flores no jardim são lindas (femininum plural bestämd artikel).</p> <p>9. Eu comprei *o* presente para a festa (maskulinum singular bestämd artikel).</p> <p>10. *A* praia é o meu lugar favorito (femininum singular bestämd artikel).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.