Demonstrativa adjektiv Övningar på spanska språket

Demonstrativa adjektiv i spanska språket är en viktig del av grammatiken som hjälper oss att precisera och specificera vilka objekt eller personer vi talar om. Dessa adjektiv används för att peka ut eller visa något i förhållande till talaren och lyssnaren. Precis som i svenskan har spanska specifika ord för att säga "den här", "den där" och "den där borta". Att förstå och korrekt använda dessa adjektiv kan betydligt förbättra din förmåga att kommunicera tydligare och mer exakt på spanska. I spanska finns det tre huvudsakliga demonstrativa adjektiv som används beroende på avståndet till objektet: "este" (den här), "ese" (den där) och "aquel" (den där borta). Varje adjektiv böjs också efter genus och antal, vilket innebär att du måste anpassa dem beroende på om det syftar på något maskulint, feminint, singular eller plural. Genom att öva på dessa adjektiv och deras olika former kommer du att bli mer säker på att uttrycka dig korrekt i både tal och skrift på spanska.

Exercise 1 

<p>1. *Este* libro es muy interesante (adj. demostrativo masculino singular). Clue: Den här boken.</p> <p>2. *Esos* zapatos son muy cómodos (adj. demostrativo masculino plural). Clue: De där skorna.</p> <p>3. *Aquella* casa es muy grande (adj. demostrativo femenino singular). Clue: Det där huset (längre bort).</p> <p>4. *Esa* mochila es de mi hermana (adj. demostrativo femenino singular). Clue: Den där ryggsäcken.</p> <p>5. *Estos* perros son muy amigables (adj. demostrativo masculino plural). Clue: De här hundarna.</p> <p>6. *Aquel* coche es muy rápido (adj. demostrativo masculino singular). Clue: Den där bilen (längre bort).</p> <p>7. *Esa* camisa es nueva (adj. demostrativo femenino singular). Clue: Den där skjortan.</p> <p>8. *Aquellos* árboles son muy altos (adj. demostrativo masculino plural). Clue: De där träden (längre bort).</p> <p>9. *Estas* flores son muy bonitas (adj. demostrativo femenino plural). Clue: De här blommorna.</p> <p>10. *Esas* galletas son deliciosas (adj. demostrativo femenino plural). Clue: De där kakorna.</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Este* libro es muy interesante. (Den här boken) </p> <p>2. *Esos* zapatos son muy cómodos. (De där skorna) </p> <p>3. *Aquella* casa es muy grande. (Det där huset långt bort) </p> <p>4. *Esta* película es mi favorita. (Den här filmen) </p> <p>5. *Esas* flores son hermosas. (De där blommorna) </p> <p>6. *Aquel* coche es muy rápido. (Den där bilen långt bort) </p> <p>7. *Estos* pantalones son nuevos. (De här byxorna) </p> <p>8. *Esa* mochila es muy cara. (Den där ryggsäcken) </p> <p>9. *Aquellos* edificios son muy altos. (De där byggnaderna långt bort) </p> <p>10. *Esta* camisa es de algodón. (Den här skjortan) </p>
 

Exercise 3

<p>1. *Esa* casa es muy grande (Demonstrativ adjektiv för något längre bort).</p> <p>2. *Este* libro es mi favorito (Demonstrativ adjektiv för något nära talaren).</p> <p>3. *Aquellos* coches son muy rápidos (Demonstrativ adjektiv för något mycket längre bort).</p> <p>4. *Estas* flores huelen muy bien (Demonstrativ adjektiv för något nära talaren, plural).</p> <p>5. *Esos* zapatos son muy cómodos (Demonstrativ adjektiv för något längre bort, plural).</p> <p>6. *Aquel* edificio es histórico (Demonstrativ adjektiv för något mycket längre bort, singular).</p> <p>7. *Esa* chica es muy inteligente (Demonstrativ adjektiv för något längre bort, singular).</p> <p>8. *Este* perro es muy amigable (Demonstrativ adjektiv för något nära talaren, singular).</p> <p>9. *Esos* gatos son muy juguetones (Demonstrativ adjektiv för något längre bort, plural).</p> <p>10. *Aquellos* árboles son muy altos (Demonstrativ adjektiv för något mycket längre bort, plural).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.