Formande komparativa Övningar på spanska språket

Att behärska komparativa former i spanska är en viktig del av språkinlärningen och kan avsevärt förbättra din förmåga att uttrycka jämförelser och nyanser i dina samtal. I spanska används olika strukturer och ord för att bilda komparativa uttryck, beroende på om du jämför adjektiv, adverb eller substantiv. Genom att förstå och öva på dessa kan du bli mer exakt och uttrycksfull när du kommunicerar på spanska. Komparativa former inkluderar både regelbundna och oregelbundna konstruktioner, och det är viktigt att känna till skillnaderna mellan dem. Till exempel, för att säga att något är större än något annat, använder man "más grande", medan oregelbundna former som "mejor" (bättre) och "peor" (sämre) också är vanliga. Våra övningar är utformade för att hjälpa dig att behärska dessa skillnader genom praktisk tillämpning och repetition, vilket gör att du kan använda språket mer naturligt och korrekt i olika sammanhang.

Exercise 1 

<p>1. Mi perro es *más* grande que el tuyo (jämföra storlek).</p> <p>2. María canta *mejor* que su hermana (jämföra sångförmåga).</p> <p>3. Este libro es *menos* interesante que el otro (jämföra intresse).</p> <p>4. Tu coche es *tan* rápido como el mío (jämföra hastighet).</p> <p>5. Juan es *más* alto que Pedro (jämföra längd).</p> <p>6. Esta película es *menos* divertida que la anterior (jämföra underhållning).</p> <p>7. El clima aquí es *mejor* que en mi ciudad (jämföra väder).</p> <p>8. Mi casa es *tan* grande como la tuya (jämföra storlek på hus).</p> <p>9. Ella corre *más* rápido que yo (jämföra löphastighet).</p> <p>10. Esta tarea es *menos* difícil que la otra (jämföra svårighetsgrad).</p>
 

Exercise 2

<p>1. María es *más alta* que su hermana (adjektiv för längd).</p> <p>2. Este libro es *menos interesante* que el otro (adjektiv för intresse).</p> <p>3. El coche rojo es *más rápido* que el coche azul (adjektiv för snabbhet).</p> <p>4. Mi perro es *menos ruidoso* que el tuyo (adjektiv för ljudnivå).</p> <p>5. La película de ayer fue *más emocionante* que la de hoy (adjektiv för känsla).</p> <p>6. Juan es *más inteligente* que Pedro (adjektiv för intelligens).</p> <p>7. Esta pizza es *menos picante* que la otra (adjektiv för smak).</p> <p>8. La casa de mis abuelos es *más grande* que la nuestra (adjektiv för storlek).</p> <p>9. El examen de matemáticas fue *menos difícil* que el de ciencias (adjektiv för svårighet).</p> <p>10. Este verano está siendo *más caluroso* que el anterior (adjektiv för väder).</p>
 

Exercise 3

<p>1. María es *más alta* que su hermana (beskrivning av höjd).</p> <p>2. Este libro es *menos interesante* que el otro (beskrivning av intresse).</p> <p>3. La película de ayer fue *más emocionante* que la de hoy (beskrivning av spänning).</p> <p>4. Juan corre *más rápido* que Pedro (beskrivning av hastighet).</p> <p>5. Este coche es *menos caro* que el tuyo (beskrivning av pris).</p> <p>6. El clima en verano es *más cálido* que en invierno (beskrivning av temperatur).</p> <p>7. Ana es *más amable* que su primo (beskrivning av personlighet).</p> <p>8. Mi casa es *más grande* que la tuya (beskrivning av storlek).</p> <p>9. Este examen es *menos difícil* que el anterior (beskrivning av svårighetsgrad).</p> <p>10. La pizza de este restaurante es *más deliciosa* que la del otro (beskrivning av smak).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.