Frekvensadverb Övningar på portugisiska

Frekvensadverb är en viktig del av portugisisk grammatik, eftersom de hjälper oss att uttrycka hur ofta något händer. Dessa adverb används för att ge mer detaljerad information om tid och frekvens i en mening, vilket gör att vi kan kommunicera mer exakt. I portugisiskan finns det flera frekvensadverb, såsom "sempre" (alltid), "nunca" (aldrig), "às vezes" (ibland) och "frequentemente" (ofta). Att förstå och använda dessa adverb korrekt är avgörande för att förbättra dina språkkunskaper och bli mer flytande i portugisiska. Genom att öva med dessa grammatikövningar kommer du att lära dig hur man placerar frekvensadverb i en mening och hur de påverkar betydelsen av det du vill säga. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad kommer dessa övningar att hjälpa dig att bli mer säker i din användning av frekvensadverb. Så sätt igång och börja träna för att förbättra din förståelse och användning av frekvensadverb i portugisiskan!

Exercise 1 

<p>1. Ela *sempre* chega na hora certa (ofta).</p> <p>2. Nós *raramente* vamos ao cinema (sällan).</p> <p>3. Eles *frequentemente* comem fora (ofta).</p> <p>4. Eu *nunca* esqueço de trancar a porta (aldrig).</p> <p>5. Você *normalmente* estuda à noite (vanligtvis).</p> <p>6. Maria *às vezes* lê antes de dormir (ibland).</p> <p>7. João *quase sempre* faz o dever de casa (nästan alltid).</p> <p>8. Nós *ocasionalmente* viajamos no fim de semana (ibland).</p> <p>9. Eles *raramente* perdem um jogo (sällan).</p> <p>10. Ela *constantemente* revisa suas anotações (ständigt).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ela *sempre* chega cedo ao trabalho (frequentemente). </p> <p>2. Nós *raramente* comemos fora (inte sällan).</p> <p>3. Ele *nunca* esquece de ligar para a mãe (inte en gång). </p> <p>4. Maria *sempre* faz exercícios pela manhã (alltid). </p> <p>5. Eu *frequentemente* leio livros à noite (ofta). </p> <p>6. Eles *geralmente* vão ao parque nos fins de semana (vanligtvis). </p> <p>7. Você *às vezes* esquece de fechar a porta (ibland). </p> <p>8. Nós *nunca* chegamos atrasados para a aula (aldrig). </p> <p>9. Eu *sempre* estudo antes dos exames (alltid). </p> <p>10. Ele *raramente* come doces (sällan). </p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu *sempre* tomo café da manhã antes de ir trabalhar (adverb som betyder "alltid").</p> <p>2. Ela *nunca* esquece de fazer a lição de casa (adverb som betyder "aldrig").</p> <p>3. Nós *geralmente* vamos ao cinema aos sábados (adverb som betyder "vanligtvis").</p> <p>4. Eles *raramente* visitam seus avós (adverb som betyder "sällan").</p> <p>5. Eu *frequentemente* leio livros antes de dormir (adverb som betyder "ofta").</p> <p>6. Ele *quase sempre* chega atrasado nas reuniões (adverb som betyder "nästan alltid").</p> <p>7. Você *às vezes* esquece de trancar a porta (adverb som betyder "ibland").</p> <p>8. Nós *nunca* perdemos um jogo de futebol (adverb som betyder "aldrig").</p> <p>9. Ela *sempre* traz flores quando vem nos visitar (adverb som betyder "alltid").</p> <p>10. Eles *raramente* falam sobre o passado (adverb som betyder "sällan").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.