Futurum perfekt Övningar på portugisiska

Futurum perfekt är en tidsform som används för att uttrycka en handling som kommer att ha slutförts vid en viss tidpunkt i framtiden. I portugisiskan bildas futurum perfekt genom att kombinera futurum av hjälpverbet "ter" (att ha) med participformen av huvudverbet. Exempelvis, "Eu terei terminado o trabalho até amanhã" betyder "Jag kommer att ha avslutat arbetet till imorgon". Denna konstruktion är särskilt användbar när man vill beskriva framtida händelser som kommer att vara fullbordade innan en annan framtida händelse inträffar. Att behärska futurum perfekt är viktigt för att kunna uttrycka sig korrekt i komplexa tidsföljder. När du lär dig denna tidsform, är det viktigt att öva på att identifiera och korrekt använda både hjälpverbet "ter" i futurum och huvudverbets participform. Genom att arbeta med olika övningar kan du fördjupa din förståelse och säkerhet i att använda futurum perfekt i portugisiskan, vilket kommer att förbättra din totala språkkunskap och förmåga att kommunicera nyanserat och exakt.

Exercise 1 

<p>1. Amanhã, eu *terei terminado* o relatório (att slutföra något).</p> <p>2. Eles *terão viajado* para o Brasil no próximo ano (att resa).</p> <p>3. Nós *teremos aprendido* a lição antes da prova (att lära sig något).</p> <p>4. Até lá, ela *terá comprado* uma casa nova (att köpa något).</p> <p>5. Quando você chegar, eu já *terei saído* do escritório (att lämna en plats).</p> <p>6. No fim do mês, eles *terão concluído* o projeto (att avsluta något).</p> <p>7. Em breve, nós *teremos mudado* para a nova cidade (att flytta).</p> <p>8. No próximo verão, ela *terá se formado* na universidade (att avsluta utbildning).</p> <p>9. Até o fim do dia, eu *terei escrito* todas as cartas (att skriva).</p> <p>10. Antes da festa, eles *terão decorado* a sala (att dekorera).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Amanhã, João terá *terminado* o relatório. (verbo para completar uma tarefa)</p> <p>2. Em dezembro, Maria terá *viajado* para três países. (verbo para besöka platser)</p> <p>3. Quando chegar a festa, nós já teremos *comido* o bolo. (verbo för att äta)</p> <p>4. Antes de 2025, eles terão *comprado* uma casa nova. (verbo för att köpa)</p> <p>5. Na próxima semana, eu terei *estudado* todo o material. (verbo para att läsa och förstå)</p> <p>6. No fim do dia, você terá *resolvido* todos os problemas. (verbo för att lösa)</p> <p>7. Até o final do mês, nós teremos *economizado* bastante dinheiro. (verbo para att spara pengar)</p> <p>8. No próximo verão, Clara terá *aprendido* a nadar. (verbo för att lära sig)</p> <p>9. Quando o show começar, eles já terão *chegado*. (verbo för att anlända)</p> <p>10. Quando você ler este livro, já terá *descoberto* o segredo. (verbo för att hitta något)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Amanhã, quando você chegar, eu já *terei terminado* o relatório (att ha slutfört något).</p> <p>2. Eles *terão viajado* para a Europa antes do próximo verão (att ha gjort en resa).</p> <p>3. Quando você ligar para mim, nós já *teremos saído* de casa (att lämna en plats).</p> <p>4. No final deste mês, Maria já *terá concluído* o curso (att ha avslutat en utbildning).</p> <p>5. Quando o filme começar, nós *já teremos comprado* os ingressos (att ha köpt något).</p> <p>6. Eles *terão construído* a nova casa até o final do ano (att bygga något).</p> <p>7. Antes de você chegar, eu *terei arrumado* o quarto (att ha städat något).</p> <p>8. Quando ele voltar, nós *teremos resolvido* todos os problemas (att lösa ett problem).</p> <p>9. Daqui a uma semana, nós já *teremos viajado* para o Brasil (att ha åkt till en annan plats).</p> <p>10. Quando você acordar, o sol *já terá nascido* (att solen går upp).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.