Futurum perfektum Övningar på tyska språket

Futurum perfektum är en av de mer avancerade grammatiska formerna i det tyska språket och används för att uttrycka en handling som kommer att ha slutförts vid en viss tidpunkt i framtiden. Till exempel, meningen "Ich werde meine Arbeit beendet haben" innebär att arbetet kommer att vara avslutat vid en framtida tidpunkt. Denna grammatiska form kombinerar futurum och perfektum, vilket kan vara förvirrande för många elever. Därför är det viktigt att öva på dessa strukturer regelbundet för att bemästra dem. I dessa övningar kommer vi att fokusera på att bygga upp din förståelse och användning av futurum perfektum genom en rad olika uppgifter. Du kommer att få konstruera meningar, fylla i luckor och översätta fraser från svenska till tyska. Dessa övningar är utformade för att hjälpa dig att känna dig trygg i att använda futurum perfektum i både skrift och tal. Oavsett om du förbereder dig för ett prov eller bara vill förbättra dina tyskakunskaper, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkinlärning.

Exercise 1 

<p>1. Bis morgen wird er das Buch *gelesen* haben (verb för att läsa).</p> <p>2. Nächste Woche werden wir das Projekt *beendet* haben (verb för att avsluta).</p> <p>3. Am Freitag wird sie alle E-Mails *geschrieben* haben (verb för att skriva).</p> <p>4. Bis zum nächsten Monat werden sie ihr Haus *verkauft* haben (verb för att sälja).</p> <p>5. In zwei Stunden wird er das Auto *repariert* haben (verb för att laga).</p> <p>6. Bis heute Abend wird sie das Essen *gekocht* haben (verb för att laga mat).</p> <p>7. Nächstes Jahr werden wir die Welt *bereist* haben (verb för att resa).</p> <p>8. Bis morgen Früh wird er alle Fenster *geputzt* haben (verb för att städa).</p> <p>9. In fünf Minuten wird sie das Problem *gelöst* haben (verb för att lösa).</p> <p>10. Bis nächstes Wochenende werden wir das Haus *renoviert* haben (verb för att renovera).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Am Ende des Jahres *wird* er das Haus *gekauft haben* (by the end of the year).</p> <p>2. In zwei Stunden *wird* sie das Buch *gelesen haben* (in two hours).</p> <p>3. Bis morgen früh *werden* wir das Projekt *abgeschlossen haben* (by tomorrow morning).</p> <p>4. Bis nächste Woche *werden* sie die Prüfung *bestanden haben* (by next week).</p> <p>5. In einem Monat *wird* er seinen neuen Job *begonnen haben* (in one month).</p> <p>6. Bis zum Ende des Tages *wird* sie alle E-Mails *beantwortet haben* (by the end of the day).</p> <p>7. In zehn Jahren *werden* sie ihr Haus *gebaut haben* (in ten years).</p> <p>8. Bis zum Abendessen *wird* er den Bericht *geschrieben haben* (by dinner time).</p> <p>9. In einer Stunde *wird* sie das Auto *repariert haben* (in one hour).</p> <p>10. Bis zum Ende des Monats *werden* wir die Stadt *verlassen haben* (by the end of the month).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Bis nächsten Sommer werden wir unser Haus *gebaut haben* (avsluta bygget).</p> <p>2. In zwei Jahren wird sie ihr Studium *abgeschlossen haben* (fullbordad utbildning).</p> <p>3. Morgen um diese Zeit wird er seine Arbeit *fertiggestellt haben* (slutfört arbetsuppgift).</p> <p>4. Wenn du zurückkommst, werde ich das Buch *gelesen haben* (läsa klart).</p> <p>5. Nächstes Jahr um diese Zeit werden sie das Projekt *abgeschlossen haben* (slutföra projekt).</p> <p>6. In einer Woche wird er die Prüfung *bestanden haben* (lyckas med test).</p> <p>7. Wir werden bis dahin das neue Programm *installiert haben* (lägga in programmet).</p> <p>8. Bis Ende des Monats wird sie den Bericht *geschrieben haben* (färdigställa rapport).</p> <p>9. In zehn Jahren werden wir diese Stadt *verlassen haben* (flytta från staden).</p> <p>10. Bis nächstes Wochenende werde ich die Reise *geplant haben* (organisera resa).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.