Jämföra med mais Övningar på portugisiska

Att jämföra med "mais" på portugisiska kan verka enkelt, men det finns flera nyanser och regler att beakta för att använda det korrekt. "Mais" betyder "mer" eller "fler" och används ofta i jämförelser för att uttrycka överlägsenhet. Exempelvis kan man säga "Ela é mais alta do que ele" (Hon är längre än honom) eller "Este carro é mais caro" (Denna bil är dyrare). För att behärska detta område är det viktigt att förstå hur "mais" fungerar i olika sammanhang och hur det samverkar med andra grammatiska element. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att fördjupa dig i användningen av "mais" genom praktiska exempel och strukturerade övningar. Vi kommer att täcka allt från grundläggande användning till mer komplexa jämförelser, samt undantag och speciella fall som kan uppstå. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att förbättra din förmåga att uttrycka jämförelser på portugisiska med säkerhet och korrekthet.

Exercise 1 

<p>1. O carro é *mais* rápido do que a bicicleta (komparativ).</p> <p>2. Ela é *mais* alta do que seu irmão (höjdjämförelse).</p> <p>3. Este livro é *mais* interessante do que aquele (intressejämförelse).</p> <p>4. A praia é *mais* bonita do que a montanha (utseendejämförelse).</p> <p>5. João é *mais* velho do que Maria (åldersjämförelse).</p> <p>6. Este filme é *mais* emocionante do que o anterior (spänningsjämförelse).</p> <p>7. Este exercício é *mais* fácil do que o outro (svårighetsgradjämförelse).</p> <p>8. A pizza é *mais* saborosa do que o hambúrguer (smakjämförelse).</p> <p>9. O trabalho de hoje foi *mais* cansativo do que o de ontem (trötthetsjämförelse).</p> <p>10. Ela é *mais* inteligente do que a média dos alunos (intelligensjämförelse).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ela é *mais* alta do que sua irmã (komparera längd).</p> <p>2. Este livro é *mais* interessante do que aquele (komparera intresse).</p> <p>3. O carro dele é *mais* rápido do que o meu (komparera hastighet).</p> <p>4. Eles são *mais* inteligentes do que pensávamos (komparera intelligens).</p> <p>5. Esta praia é *mais* bonita do que a outra (komparera skönhet).</p> <p>6. A comida aqui é *mais* barata do que no outro restaurante (komparera pris).</p> <p>7. Meu cachorro é *mais* amigável do que o seu (komparera vänlighet).</p> <p>8. Aquele filme foi *mais* emocionante do que este (komparera spänning).</p> <p>9. O clima em Portugal é *mais* quente do que na Suécia (komparera temperatur).</p> <p>10. Ela canta *mais* alto do que ele (komparera volym).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ela é *mais* inteligente que seu irmão (adjektiv: intelligent).</p> <p>2. O filme de ontem foi *mais* emocionante do que o de hoje (adjektiv: spännande).</p> <p>3. Esta casa é *mais* cara do que a outra (adjektiv: dyr).</p> <p>4. Eu sou *mais* alto do que meu pai (adjektiv: lång).</p> <p>5. Esta cidade é *mais* bonita do que a outra (adjektiv: vacker).</p> <p>6. Ele é *mais* rápido do que todos os outros jogadores (adjektiv: snabb).</p> <p>7. Este livro é *mais* interessante do que aquele (adjektiv: intressant).</p> <p>8. Ela é *mais* velha do que ele (adjektiv: gammal).</p> <p>9. A comida daqui é *mais* saborosa do que a de lá (adjektiv: smaklig).</p> <p>10. Este carro é *mais* potente do que o antigo (adjektiv: kraftfull).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.