Kombinera meningar med konjunktioner Övningar på portugisiska

Att kombinera meningar med konjunktioner är en viktig färdighet när man lär sig portugisiska. Genom att använda konjunktioner kan du binda samman idéer och skapa mer komplexa och uttrycksfulla meningar. Detta inte bara förbättrar din skriftliga och muntliga kommunikation, utan hjälper dig även att förstå och interagera med portugisisktalande personer på en djupare nivå. I dessa övningar kommer vi att fokusera på några vanliga konjunktioner som används i portugisiska och hur de kan hjälpa till att skapa flytande och sammanhängande meningar. Vi kommer att utforska olika typer av konjunktioner, såsom samordnande och underordnande konjunktioner, och deras specifika användningsområden. Genom att arbeta med dessa övningar får du möjlighet att öva på att kombinera enkla meningar till mer komplexa strukturer. Detta är inte bara en nyckel till att förbättra din grammatik, utan även ett sätt att berika ditt ordförråd och din allmänna språkförståelse. Med tiden kommer du att märka hur ditt självförtroende ökar när du kommunicerar på portugisiska, både skriftligt och muntligt.

Exercise 1 

<p>1. João está cansado, *porque* trabalhou o dia todo (orsak).</p> <p>2. Maria não foi à festa, *embora* quisesse muito ir (motsats).</p> <p>3. Pedro trouxe um guarda-chuva, *caso* chova mais tarde (eventualitet).</p> <p>4. Vamos ao parque *se* fizer sol amanhã (villkor).</p> <p>5. Carlos está estudando, *enquanto* Ana está trabalhando (samtidighet).</p> <p>6. Eu gosto de maçã, *mas* não gosto de laranja (kontrast).</p> <p>7. Paulo não só canta bem, *como* também dança maravilhosamente (tillägg).</p> <p>8. Ela saiu de casa cedo, *pois* tinha uma reunião importante (orsak).</p> <p>9. Fizemos um piquenique, *apesar de* estar nublado (motsats).</p> <p>10. Eles estão economizando dinheiro, *para que* possam viajar no próximo ano (mål).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu gosto de ler *e* assistir filmes (konjunktion som används för att lägga till information).</p> <p>2. Ele não veio *porque* estava doente (konjunktion som uttrycker orsak).</p> <p>3. Vou ao parque *ou* ao cinema hoje (konjunktion som används för att välja mellan alternativ).</p> <p>4. A festa será amanhã *mas* eu não posso ir (konjunktion som uttrycker motsättning).</p> <p>5. Eu estudei muito, *então* passei no exame (konjunktion som uttrycker resultat).</p> <p>6. Ela gosta de nadar *e* correr (konjunktion som används för att lägga till information).</p> <p>7. Não vou à escola, *porque* estou cansado (konjunktion som uttrycker orsak).</p> <p>8. Você quer café *ou* chá? (konjunktion som används för att välja mellan alternativ).</p> <p>9. Ele queria sair, *mas* estava chovendo (konjunktion som uttrycker motsättning).</p> <p>10. Estava frio, *então* liguei o aquecedor (konjunktion som uttrycker resultat).</p>
 

Exercise 3

<p>1. João gosta de ler *e* escrever (kombinera aktiviteter).</p> <p>2. Maria quer viajar, *mas* não tem dinheiro (kontrast mellan önskan och verklighet).</p> <p>3. Fui ao mercado *porque* precisava comprar pão (orsak till handling).</p> <p>4. Ele estuda muito, *portanto* sempre tira boas notas (resultat av handling).</p> <p>5. Não só choveu, *mas também* trovejou durante a tempestade (lägga till information till en redan nämnd händelse).</p> <p>6. Pedro vai ao parque, *ou* fica em casa (alternativ mellan två handlingar).</p> <p>7. Ela estava cansada, *mas* continuou trabalhando (kontrast mellan känsla och handling).</p> <p>8. Ele gosta de chocolate, *mas* é alérgico (kontrast mellan preferens och verklighet).</p> <p>9. Preciso acordar cedo, *então* vou dormir agora (orsak och verkan).</p> <p>10. Você pode escolher pizza *ou* hambúrguer para o jantar (alternativ mellan två val).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.