Komplicerade och superlativa oregelbundna former Övningar på tyska språket

Att bemästra komplicerade och superlativa oregelbundna former i tyska kan vara en utmanande men samtidigt fascinerande del av språkinlärningen. Dessa former skiljer sig ofta från de regelbundna mönstren och kräver en djupare förståelse för språkets struktur och undantag. Genom att öva på dessa former förbättrar du inte bara din grammatik, utan även din förmåga att uttrycka dig nyanserat och precist på tyska. Detta är särskilt viktigt i skriftliga sammanhang där korrekt användning av oregelbundna former kan göra stor skillnad i hur ditt budskap uppfattas. På denna sida hittar du en rad övningar som är utformade för att stärka din kunskap om de mest utmanande oregelbundna formerna, inklusive superlativa former. Övningarna är varierade och täcker olika aspekter av grammatik, från verb och adjektiv till mer komplexa meningsstrukturer. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att utveckla en djupare förståelse för hur tyska språket fungerar och bli mer självsäker i din användning av det. Oavsett om du är nybörjare eller en mer avancerad språkstudent, kommer dessa grammatikövningar att ge dig de verktyg du behöver för att behärska även de mest komplicerade delarna av tyska.

Exercise 1 

<p>1. Das ist der *beste* Kuchen, den ich je gegessen habe (adjektiv i superlativ).</p> <p>2. Er ist der *älteste* Schüler in der Klasse (adjektiv i superlativ).</p> <p>3. Sie hat das *größte* Haus in der Stadt (adjektiv i superlativ).</p> <p>4. Dieses Buch ist *interessanter* als das andere (adjektiv i komparativ).</p> <p>5. Meine Schwester ist *jünger* als ich (adjektiv i komparativ).</p> <p>6. Das Wetter heute ist *schlechter* als gestern (adjektiv i komparativ).</p> <p>7. Er ist der *höchste* Berg in den Alpen (adjektiv i superlativ).</p> <p>8. Dieser Film ist *besser* als der, den wir letzte Woche gesehen haben (adjektiv i komparativ).</p> <p>9. Sie ist die *klügste* Schülerin der Schule (adjektiv i superlativ).</p> <p>10. Das ist die *schönste* Aussicht, die ich je gesehen habe (adjektiv i superlativ).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Hans verk är *bättre* än mina (positiv form av adjektivet "god").</p> <p>2. Denna uppgift är *svårast* av alla (superlativ form av adjektivet "svår").</p> <p>3. Han är den *största* av alla bröder (superlativ form av adjektivet "stor").</p> <p>4. Mitt resultat var *sämre* än väntat (komparativ form av adjektivet "dålig").</p> <p>5. Jag har den *mest* intressanta boken (superlativ form av adjektivet "intressant").</p> <p>6. Vädret idag är *värre* än igår (komparativ form av adjektivet "dålig").</p> <p>7. Hon är *yngst* i klassen (superlativ form av adjektivet "ung").</p> <p>8. Den här filmen är *bäst* av alla (superlativ form av adjektivet "bra").</p> <p>9. Jag känner mig *sämst* på detta ämne (superlativ form av adjektivet "dålig").</p> <p>10. Den här vägen är *kortast* till målet (superlativ form av adjektivet "kort").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Der *größte* Berg Deutschlands ist die Zugspitze (superlativ av "stor").</p> <p>2. Sie ist die *beste* Schülerin in der Klasse (superlativ av "bra").</p> <p>3. Mein Bruder ist *älter* als ich (komparativ av "gammal").</p> <p>4. Dieses Buch ist *interessanter* als das andere (komparativ av "intressant").</p> <p>5. Heute ist der *heißeste* Tag des Jahres (superlativ av "het").</p> <p>6. Er ist der *klügste* Schüler in der Schule (superlativ av "smart").</p> <p>7. Diese Aufgabe ist *schwieriger* als die letzte (komparativ av "svår").</p> <p>8. Mein Hund ist *treuer* als deine Katze (komparativ av "lojal").</p> <p>9. Das war das *schönste* Urlaubsziel, das ich je gesehen habe (superlativ av "vacker").</p> <p>10. Ihre Geschichte ist *trauriger* als meine (komparativ av "sorglig").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.