Konditionalis Övningar på franska språket

Konditionalis är en viktig del av det franska språket som låter oss uttrycka önskningar, hypotetiska situationer och möjliga framtidshändelser. Genom att använda konditionalis kan vi formulera meningar som "om jag hade pengar, skulle jag resa världen runt" eller "jag skulle gärna vilja lära mig spela piano". Det är ett mångsidigt verbform som öppnar upp för en rikare och mer nyanserad kommunikation. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att behärska konditionalis i franska. Övningarna är utformade för att passa både nybörjare och mer avancerade studenter. Genom att arbeta igenom dem kommer du att förbättra din förståelse för när och hur konditionalis används, samt utveckla din förmåga att korrekt konstruera meningar i olika kontexter. Låt oss börja resan mot att bemästra detta fascinerande grammatiska element!

Exercise 1 

<p>1. Si j'avais de l'argent, je *voyagerais* autour du monde. (verb för resa)</p> <p>2. Il *pourrait* venir à la fête s'il était libre. (modalverb för möjlighet)</p> <p>3. Si j'étais toi, je *ferais* plus attention. (verb för göra)</p> <p>4. Nous *voudrions* acheter une nouvelle maison si nous gagnions à la loterie. (verb för vilja)</p> <p>5. Si elle avait su, elle *serait* venue plus tôt. (verb för att vara)</p> <p>6. Ils *auraient* fini le travail s'ils avaient commencé plus tôt. (verb för att ha)</p> <p>7. Tu *devrais* étudier plus si tu veux réussir. (modalverb för råd)</p> <p>8. Si j'avais un chien, je *l'appellerais* Rex. (verb för att kalla)</p> <p>9. Vous *pourriez* m'aider si vous aviez le temps. (modalverb för möjlighet)</p> <p>10. Si nous étions en vacances, nous *irions* à la plage chaque jour. (verb för att gå)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Si j'avais plus de temps, je *voyagerais* autour du monde (verb för att resa).</p> <p>2. Il *ferait* beau aujourd'hui si les nuages n'étaient pas là (verb för väder).</p> <p>3. Nous *aimerions* beaucoup visiter Paris un jour (verb för att gilla).</p> <p>4. Si tu étais plus organisé, tu *réussirais* tes examens (verb för att lyckas).</p> <p>5. Elle *pourrait* venir à la fête si elle n'était pas malade (verb för att kunna).</p> <p>6. S'ils avaient de l'argent, ils *achèteraient* une nouvelle voiture (verb för att köpa).</p> <p>7. Si je savais cuisiner, je *préparerais* un bon repas pour toi (verb för att förbereda).</p> <p>8. Vous *iriez* en vacances si vous aviez plus de jours de congé (verb för att gå/resa).</p> <p>9. Si nous avions un jardin, nous *planterions* des fleurs partout (verb för att plantera).</p> <p>10. Si tu étais moins timide, tu *parlerais* plus avec les gens (verb för att tala).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Si j'avais plus d'argent, je *voyagerais* autour du monde (verb for traveling).</p> <p>2. Tu *pourrais* m'aider avec mes devoirs si tu avais le temps (verb for ability).</p> <p>3. Il *voudrait* acheter une nouvelle voiture s'il gagnait à la loterie (verb for desire).</p> <p>4. Nous *ferions* une grande fête si nous avions une maison plus grande (verb for doing).</p> <p>5. Vous *devriez* étudier davantage pour réussir vos examens (verb for obligation).</p> <p>6. Elles *seraient* très contentes si elles recevaient des bonnes nouvelles (verb for being).</p> <p>7. Si je savais cuisiner, je *préparerais* un dîner spécial (verb for preparing).</p> <p>8. On *irait* à la plage demain s'il faisait beau (verb for going).</p> <p>9. Si tu écoutais attentivement, tu *comprendrais* mieux la leçon (verb for understanding).</p> <p>10. Nous *prendrions* le train si nous n'avions pas de voiture (verb for taking).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.