Konditionalis Övningar på spanska språket

Konditionalis är en viktig grammatisk form i det spanska språket som används för att uttrycka hypotetiska situationer, önskningar och förslag. Det är en böjning av verb som ofta översätts till svenska som "skulle" följt av verbet i infinitiv. Till exempel, "jag skulle vilja" översätts till "me gustaría". Konditionalis används inte bara för att uttrycka osäkerhet eller artighet, utan också för att skapa mer nyanserade och komplexa meningar. Genom att bemästra denna verbform kan du förbättra din förmåga att kommunicera på ett mer sofistikerat sätt på spanska. Att förstå och korrekt använda konditionalis är avgörande för att kunna delta i avancerade samtal och förstå skönlitteratur på spanska. Denna form används i olika kontexter, från vardagliga samtal till formella texter och litterära verk. I dessa övningar kommer du att få praktisk erfarenhet av hur konditionalis böjs och används i meningar. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att känna igen och korrekt använda denna form i olika situationer, vilket kommer att förbättra både ditt muntliga och skriftliga språkbruk.

Exercise 1 

<p>1. Si yo tuviera más dinero, *compraría* una casa grande (verb for purchasing).</p> <p>2. Si ellos fueran más responsables, *llegarían* a tiempo (verb for arriving).</p> <p>3. Nosotros *viajaríamos* a España si tuviéramos vacaciones (verb for traveling).</p> <p>4. María *estudiaría* medicina si no tuviera que trabajar tanto (verb for studying).</p> <p>5. Tú *comerías* más saludable si supieras cocinar (verb for eating).</p> <p>6. Si él supiera la verdad, *diría* todo a la policía (verb for telling).</p> <p>7. Ellos *vivirían* en la ciudad si no fuera tan cara (verb for living).</p> <p>8. Si tuviera más tiempo, yo *aprendería* a tocar la guitarra (verb for learning).</p> <p>9. Nosotros *ayudaríamos* a los pobres si fuéramos ricos (verb for helping).</p> <p>10. Si ellos pudieran, *vendrían* a la fiesta mañana (verb for coming).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Si tuviera más tiempo, *viajaría* por todo el mundo. (verb för att resa)</p> <p>2. En tu lugar, no *comería* tanta comida rápida. (verb för att äta)</p> <p>3. Si yo fuera tú, *estudiaría* más para el examen. (verb för att studera)</p> <p>4. ¿Qué *harías* si ganaras la lotería? (verb för att göra)</p> <p>5. Si fuera presidente, *cambiaría* muchas leyes. (verb för att ändra)</p> <p>6. En una situación diferente, *ayudaría* a más personas. (verb för att hjälpa)</p> <p>7. Si tuviera más dinero, *compraría* una casa más grande. (verb för att köpa)</p> <p>8. En tu lugar, *llamaría* a un doctor inmediatamente. (verb för att ringa)</p> <p>9. Si tuviera la oportunidad, *viviría* en otro país. (verb för att bo)</p> <p>10. Si él supiera la verdad, *diría* algo al respecto. (verb för att säga)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Si tuviera dinero, *compraría* un coche nuevo (verb for att köpa).</p> <p>2. Nosotros *iríamos* a la playa si no estuviera lloviendo (verb for att gå).</p> <p>3. ¿Qué *harías* tú si ganaras la lotería? (verb for att göra).</p> <p>4. Mis padres *viajarían* por todo el mundo si tuvieran tiempo (verb for att resa).</p> <p>5. Ella *escribiría* una carta si tuviera la dirección correcta (verb for att skriva).</p> <p>6. Si fuera posible, yo *viviría* en una isla tropical (verb for att bo).</p> <p>7. Nosotros *comeríamos* en ese restaurante si no fuera tan caro (verb for att äta).</p> <p>8. Ellos *estudiarían* más si tuvieran más tiempo (verb for att studera).</p> <p>9. Si él fuera más amable, *tendría* más amigos (verb for att ha).</p> <p>10. Yo *vería* esa película si no fuera tan tarde (verb for att se).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.