Konditionalis perfekt Övningar på portugisiska

Konditionalis perfekt är en viktig del av portugisisk grammatik som används för att uttrycka hypotetiska situationer i det förflutna, något som skulle ha hänt under vissa omständigheter. Genom att förstå och använda denna grammatiska form korrekt kan du berätta om scenarier som inte inträffade men som kunde ha inträffat om förutsättningarna hade varit annorlunda. Det är en kombination av konjunktiv och perfekt, vilket gör det lite mer komplext men också mycket uttrycksfullt. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på att bilda och använda konditionalis perfekt i olika sammanhang. Vi kommer att gå igenom de grundläggande reglerna och ge dig exempel på hur du kan tillämpa dem i meningar. Oavsett om du just har börjat lära dig portugisiska eller om du redan har en grundläggande förståelse, kommer dessa övningar att hjälpa dig att förbättra dina färdigheter och få en djupare förståelse för hur man uttrycker hypotetiska händelser i det förflutna på portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. Om jag hade vetat om festen, *skulle jag ha gått* dit (gå till en plats).</p> <p>2. Om du hade studerat mer, *skulle du ha klarat* provet (klara ett test).</p> <p>3. Om det inte hade regnat, *skulle vi ha spelat* fotboll (spela en sport).</p> <p>4. Om de hade varit hemma, *skulle vi ha besökt* dem (besöka någon).</p> <p>5. Om han hade haft pengar, *skulle han ha köpt* bilen (köpa något).</p> <p>6. Om hon hade tränat hårdare, *skulle hon ha vunnit* tävlingen (vinna en tävling).</p> <p>7. Om vi hade vetat om rean, *skulle vi ha handlat* mer kläder (handla något).</p> <p>8. Om de hade bokat biljetter tidigare, *skulle de ha fått* bättre platser (få något).</p> <p>9. Om jag hade ätit frukost, *skulle jag inte ha varit* hungrig (vara hungrig).</p> <p>10. Om vi hade stannat längre, *skulle vi ha sett* solnedgången (se något).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Se eu soubesse, eu *teria feito* a lição mais cedo (avsluta meningen med verb som beskriver att ha gjort något i det förflutna).</p> <p>2. Ela *teria aceitado* a oferta se soubesse das condições (avsluta meningen med verb som beskriver att ha tagit emot något).</p> <p>3. Se tivéssemos dinheiro, nós *teríamos viajado* para a Europa no verão passado (avsluta meningen med verb som beskriver att ha rest).</p> <p>4. Se eles tivessem estudado mais, *teriam passado* no exame (avsluta meningen med verb som beskriver att ha klarat något).</p> <p>5. Se eu tivesse tempo, eu *teria aprendido* a tocar piano (avsluta meningen med verb som beskriver att ha lärt sig något).</p> <p>6. Se ela soubesse, *teria trazido* um presente para a festa (avsluta meningen med verb som beskriver att ha fört med sig något).</p> <p>7. Se nós tivéssemos planejado melhor, *teríamos evitado* muitos problemas (avsluta meningen med verb som beskriver att ha undvikit något).</p> <p>8. Se ele tivesse escutado a dica, *teria encontrado* o restaurante mais rápido (avsluta meningen med verb som beskriver att ha funnit något).</p> <p>9. Se eu tivesse acordado mais cedo, *teria terminado* o relatório a tempo (avsluta meningen med verb som beskriver att ha avslutat något).</p> <p>10. Se vocês tivessem chegado a tempo, *teriam assistido* ao início do filme (avsluta meningen med verb som beskriver att ha sett något).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Se eu *tivesse sabido*, não teria ido. (om jag hade vetat)</p> <p>2. Ela *teria estudado* mais se tivesse tempo. (hon skulle ha studerat)</p> <p>3. Nós *teríamos comprado* o carro se tivéssemos dinheiro. (vi skulle ha köpt)</p> <p>4. Se eles *tivessem chegado* mais cedo, teriam encontrado o professor. (om de hade kommit)</p> <p>5. Você *teria terminado* o trabalho se não tivesse procrastinado. (du skulle ha avslutat)</p> <p>6. Se eu *tivesse aceitado* o convite, teria ido à festa. (om jag hade accepterat)</p> <p>7. Ela *teria viajado* para a Europa se tivesse economizado dinheiro. (hon skulle ha rest)</p> <p>8. Se nós *tivéssemos sabido*, teríamos ajudado você. (om vi hade vetat)</p> <p>9. Eles *teriam ganhado* o jogo se tivessem treinado mais. (de skulle ha vunnit)</p> <p>10. Se você *tivesse pedido* ajuda, eu teria ajudado. (om du hade bett)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.