Konjunktioner med indikativ Övningar på tyska språket

Konjunktioner med indikativ spelar en viktig roll i den tyska grammatiken och är oumbärliga för att skapa tydliga och logiska meningar. Dessa konjunktioner binder samman satser och uttrycker relationer som tid, orsak, och konsekvens. Till exempel, ord som "weil" (eftersom), "wenn" (om/när), och "obwohl" (trots att) visar hur händelser och förhållanden är kopplade till varandra. Genom att förstå och använda dessa konjunktioner korrekt, kan man förbättra både skriftlig och muntlig kommunikation på tyska. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på att använda konjunktioner med indikativ i olika sammanhang. Övningarna är utformade för att stegvis öka i svårighetsgrad, vilket hjälper dig att bygga upp din förståelse och säkerhet i att använda dessa viktiga grammatiska verktyg. För varje övning får du omedelbar feedback, vilket gör det lättare att identifiera och korrigera eventuella misstag. Börja med de grundläggande övningarna och arbeta dig upp till mer komplexa meningar för att bemästra konjunktioner med indikativ på tyska.

Exercise 1 

<p>1. Sie bleibt zu Hause, *weil* es regnet (Orsak).</p> <p>2. Er geht ins Kino, *obwohl* er müde ist (Kontrast).</p> <p>3. Ich kann nicht kommen, *weil* ich arbeiten muss (Orsak).</p> <p>4. Wir gehen spazieren, *wenn* das Wetter schön ist (Villkor).</p> <p>5. Sie isst kein Fleisch, *weil* sie Vegetarierin ist (Orsak).</p> <p>6. Er spielt Fußball, *obwohl* er verletzt ist (Kontrast).</p> <p>7. Wir fahren ans Meer, *wenn* wir Urlaub haben (Villkor).</p> <p>8. Ich gehe ins Bett, *weil* ich müde bin (Orsak).</p> <p>9. Sie kauft einen neuen Computer, *weil* ihr alter kaputt ist (Orsak).</p> <p>10. Ich lerne Deutsch, *weil* ich nach Deutschland ziehen möchte (Orsak).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich kann nicht kommen, *weil* ich krank bin. (orsaksförklaring)</p> <p>2. Er geht ins Kino, *obwohl* er müde ist. (motstridighet)</p> <p>3. Wir bleiben zu Hause, *wenn* es regnet. (villkor)</p> <p>4. Sie tanzt, *während* er singt. (samtidig händelse)</p> <p>5. Er arbeitet schnell, *damit* er früher Feierabend machen kann. (syfte)</p> <p>6. Ich weiß nicht, *ob* er kommen wird. (osäkerhet)</p> <p>7. Wir fahren nach Italien, *sobald* wir Urlaub haben. (tid)</p> <p>8. Sie liest das Buch, *bevor* sie schlafen geht. (före en annan händelse)</p> <p>9. Er trinkt Kaffee, *weil* er müde ist. (orsak)</p> <p>10. Sie bleibt zu Hause, *obwohl* das Wetter schön ist. (motstridighet)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich esse ein Brötchen, *weil* ich Hunger habe (orsak).</p> <p>2. Er bleibt zu Hause, *obwohl* das Wetter schön ist (kontrast).</p> <p>3. Wir gehen spazieren, *wenn* es nicht regnet (villkor).</p> <p>4. Sie lernt Deutsch, *damit* sie in Deutschland studieren kann (syfte).</p> <p>5. Ich werde kommen, *sobald* ich fertig bin (tid).</p> <p>6. Wir gehen ins Kino, *denn* wir möchten den neuen Film sehen (orsak).</p> <p>7. Du kannst das Buch lesen, *solange* du es zurückbringst (villkor).</p> <p>8. Er ist glücklich, *weil* er eine gute Note bekommen hat (orsak).</p> <p>9. Sie tanzt, *obwohl* sie müde ist (kontrast).</p> <p>10. Wir bleiben zu Hause, *wenn* es schneit (villkor).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.